A Presbiter karácsonyi számáról

2010. december 15., szerda

Formailag és tartalmilag is sok színes anyaggal, húsz oldalon jelent meg a Magyar Református Presbiteri szövetség lapjának, a Presbiternek az ünnepi száma.

Formailag és tartalmilag is sok színes anyaggal, húsz oldalon jelent meg a Magyar Református Presbiteri szövetség lapjának, a Presbiternek az ünnepi száma.

altAz első és a huszadik oldal színes fotói jól keretezik a karácsonyi szám ünnepi mondanivalóját. A nyitó oldalon Erdélyi Géza ny. felvidéki püspök karácsonyi gondolatait olvassuk, s mellette Túrmezei Erzsébet karácsonyesti versét.

Az Ige körül rovat meghökkentő módon szól a „tékozló” Fiúról, s karácsonyi gondolatok egészítik ki az üzenetet. Folytatódik a Hit és tudomány téma fejtegetése, amihez tudósok imáit közlik. A Magyar Presbitert is fellapozhatja 1930-ból az Olvasó, s megtudhatja, hogyan nyilatkoztak akkor más lapok a Szövetség újságjáról. Papp Vilmos sorozatában a meghurcolt Bakonyi Dezső lelkészről ír, majd presbiteri rendezvényekbe kapunk gazdag bepillantást tudósítóink segítségével.

A Szövetség húsz évéért tartott kétnapos hálaadás és  Kálvin-téri emlékülés részleteiről is bőséges tájékoztatást kapunk „A mérővesszőt az Úr adja kezünkbe” és „Csodákra emlékezni jó” címmel. Mikó László lelki arcképét rajzolja meg Farkas Márta interjúja, majd határon túli testvéregyházaink presbitereinek életébe kalauzol el néhány híradás. A dél-afrikai világmissziói konferenciáról Szabó Dániel elnök ír, s Haiti és Chile karácsonyáról elmélkedik egy másik írás.

A presbiter könyvespolcára is kerül újdonság. Szövetségünk életéről áradnak az információk Váczi Gábor összeállításában. A felelős szerkesztő a jászol és a kereszt egységéről elmélkedik a záró oldalon, amit évindító ima egészít ki. A tartalmas Presbiter újsággal kíván áldott karácsonyt Olvasóinak a lap szerkesztőbizottsága. (drb-rkl)

Istent keresem

5Móz 31,1–13

„...fel kell olvasni..., hallgassák és tanulják meg...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink