A rajnai egyházelnök vezeti átmenetileg az EKD-t

2010. február 26., péntek

altA 25 millió egyháztagot számláló Német Protestáns Egyházat (EKD) Margot Käßmann elnök-püspöknő váratlan lemondása nyomán a Rajnai Protestáns Egyház, partneregyházunk prézesze, Nikolaus Schneider lelkész vezeti.

A lemondás következtében kialakult helyzet „kezelése” céljából a német protestáns egyházi vezetők Tutzingban pénteken megbeszélést tartottak. Addig, amíg késő ősszel megtörténik az új vezető püspök, az EKD elnökének megválasztása, az ügyek vitelére Nikolaus Schneider rajnai prézeszt, az EKD alelnökét kérték fel. A társadalmi kérdésekre fogékony, 62 éves egyházi vezető nyugodt és együttműködésre nyitott természetével nagy ajándék a kialakult helyzetben. Schneider prézesz csütörtökön a tutzingi ülés előtt kijelentette: „Az, hogy miként lesz a továbbiakban és ki lesz az, akit a következő évekre jelölni fogunk megválasztásra ebbe a nagyon fontos pozícióba, még további alapos megbeszéléseket igényel.” Saját jelölésének lehetőségéről nem nyilatkozott. Most a legfontosabb teendő a választási bizottság létrehívása, hogy Käßmann püspöknő utódlására a szóba jöhető személyeket megkeressék. A bizottságba az EKD zsinati lelkészi és nem lelkészi tagjai közül választanak tagokat. Schneider megbízott elnök nyilatkozatában megerősítette: az ő irányvonalában az új helyzet semmiféle változást nem okoz. Mint eddig, ezután is elsőrendű kötelességének tekinti a társadalmi felelősség gyakorlását, az egyház fellépését és tevőleges szolgálatát a szegények, a szociálisan gyengék és „hangtalanok” érdekeinek képviseletére. Ezért az egész egyház tekintetében meghatározta a legfontosabb teendőket: az afgán háborúban való német részvétel csökkentésének kérdése, a gazdasági válság kezelésére további javaslatok kidolgozása, a társadalmi szolidaritás eróziójának feltartóztatása, a hanyatló világméretű szolidaritás tendenciájának megállítása, a klímaváltozás következményeivel  való beható egyházi foglalkozás és cselekvési stratégia folyamatos megfogalmazása, melynek során az egyháznak a félelemmel szemben a reménység reális alternatíváit kell felmutatnia. – Nikolaus Schneider (62) 2003 óta prézesze, elöljárója a Rajnai Protestáns Egyháznak, ami a második legnagyobb egyháztest Németországban. Az 1947-ben született Schneider acélmunkás apa gyermekeként növekedett fel, teológiai tanulmányai után Duisburgban volt lelkész, majd a moersi „egyházmegye” szuperintendense lett. Már ekkor erőteljesen megmutatkozott szociáletikai elkötelezettsége, társadalompolitikai kérdések iránti fogékonysága, a gyengék és a marginalizáltak melletti elkötelezettsége. Házas, felesége tanárnő, két felnőtt leánya és két unokája van. Harmadik, legfiatalabb lányuk öt éve leukémiában halt meg. Tavaly választották meg az EKD alelnökévé. A Magyarországi Református Egyházzal személyesen is testvéri kapcsolatokat ápol, a két egyház szoros együttműködését partneri szerződés szabályozza. (reformiert-info.de – europa-reformata – 2010-02-25- dr. békefy – www.reformatus.hu)

Istent keresem

1Thessz 3,9–13

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →