Aki semmit sem tesz, lelke rajta – és a pénztőke kannibalizmusa

2010. február 15., hétfő

altSem a terrorizmusnak, sem a kapitalizmus hibáinak nincs köze a vallások alapeszméihez – jelentette ki a genfi szociológus, Jean Ziegler.

A közismert szociológus Bázelben, az Erzsébet-templomban tartott hétvégi előadásában kitért arra a kérdésre, mivel magyarázható a déli félteke országainak gyűlölete a nyugati országokkal szemben. Éppen ennek enyhítéséért tartja fontosnak a keresztyén értékeknek, a felebaráti szeretetnek és az igazságosságnak a minél szélesebb körű megismertetését a világgal, a szó szoros értelmében világméretekben. „Mezítelen voltam és felruháztatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám…” – idézte a professzor Jézus Igéit, mivel számára a Máté evangéliumában olvasható jézusi megfogalmazás (Máté 25) adja a velejét a keresztyén etikának és gondolkodásnak, amiből aztán a politikai követelmények és a világgazdasági igazságosság is levezethető. A fejlett ipari országok és a szegény országok között növekvő hatalmas szakadék és a nyugatiak világméretű fölénye szinte már elviselhetetlen és nyomasztó terhe a 21. századi emberiségnek. Naponta 47 000 emberrel nő az éhezők száma, s egy milliárd fölött van az alultápláltak száma. Ezt a genfi szociológus szerint a „pénztőke kannibáli világrendjének” a számlájára kell írni, azaz annak a drámai ténynek a rovására, hogy a Nyugat pénzügyi fölénye szinte már elviselhetetlen a déli félteke szegény százmilliói számára. (jesus.ch – 2010-02-15  -dr. békefy – www.reformatus.hu)

Istent keresem

Jel 20,1–6

„…vele fognak uralkodni ezer esztendeig” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →