Megtartotta éves közgyűlését az Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület

2010. augusztus 31., kedd

altA Pennsylvania állambeli Ligonier-ban tartotta éves közgyűlését az Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület augusztus 30-án és 31-én. A kétnapos találkozón a résztvevők előadásokat hallgathattak meg, és megválasztották az egyesület új titkárát, Ötvös Zsolt személyében.

Az Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület augusztus 30-án és 31-én tartotta éves közgyűlését a Pennsylvania állambeli Ligonier-ban.

A kétnapos alkalom úrvacsorás istentisztelettel kezdődött, majd sor került az idén is magas szintű előadásokra. Dr. Fekete Károly a DRHE professzora a skót és magyar református liturgiák történeti fejlődéséről, azok teológia gyökereiről szólt. Fontos eleme volt az előadásnak azoknak az alapelveknek ismertetése, melyek mentén kialakulhat az új magyar református istentiszteleti rend. A hallgatók nagy érdeklődéssel és aktív résztvétellel fogadták a kiváló előadást. Abban is döntés született, hogy az előadást teljes terjedelmében és annak rövidített angol változatát az amerikai magyar egyházak lapjaiban hamarosan közlik.

A másik előadást Feketéné Kavisánszki Györgyi, a Debreceni Református Kollégium Óvodájának vezetője tartotta. A számos illusztrációval ellátott beszámolóban a református óvodai nevelés alapelveiről és azok gyakorlatban történő megvalósitásáról szólt. Kovács Albert lelkipásztor pedig az élet védelmének bibliai tanításáról és az ebből következő etikai felelősségünkről szólt.

A Lelkészegyesület megválasztotta új titkárát, Ötvös Zsolt személyében, aki dr. Kocsis Attila lemondása következtében került erre a tisztségre. A lelkipásztori közösség, a korábbi hagyományokat követve szerény anyagi támogatásban részesítette a következő tanévben az USA-ban tanuló magyar ösztöndijas diákokat. Illesse köszönet a Bethlen Otthont, hogy ebben az évben is vendégül látta a lelkipásztorokat, hogy találkozásukkal továbbra is egymás hite által épülhessenek.

Dr. Kocsis Attila


 

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink