Kovácsné Marton Erzsébet kapta a Komjáthy Benedek-sajtódíjat

2010. január 10., vasárnap

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Zsinati Tanácsa 2009-ben megalapította a Komjáthy Benedek-sajtódíjat, amely nevét az egyik első Kárpátalján is munkálkodó kiváló humanista bibliafordítónak köszönheti. Ezzel a díjjal minden évben azokat a médiamunkatársakat jutalmazzák, akik az egyház életét bemutató magas szakmai szinten elkészített anyagaikkal a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtják.

Zán Fábián Sándor püspök és Kovácsné Marton Erzsébet2009. január 10-én a KRE püspöke újévköszöntő ünnepség alkalmával hirdette meg a Komjáthy Benedek-sajtódíjat. Alapító okiratának megfelelően a jelölési időszakot, valamint annak formáját meghirdették a KRE internetes honlapján, közzétették az egyházi médiumokban. Az internetes szavazást december 27-én zárták le. December 28-án ült össze a Komjáthy Benedek-sajtódíj kuratóriuma, akik ellenőrizték az internetes, a postai úton érkezett, illetve az elektronikus levélben eljuttatott szavazatokat. Ezek figyelembe vétele, valamint a kuratórium döntése alapján Kovácsné Marton Erzsébet újságírónőt nevezték meg a sajtódíj nyertesének, aki munkájával nem csupán az egyházi, hanem a világi sajtóban is népszerűsítette az egyházunk által képviselt keresztyén értékrendet, és jelentős mértékben hozzájárult a Kárpátaljai Református Egyház munkájának, szolgálatának, intézményeinek és programjainak bemutatásához.

Az ünnepélyes díjátadó ünnepségre, s egyben a református egyház újévköszöntő alkalmára január 7-én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében.

Zán Fábián Sándor püspök évnyitó beszédében Salamon király Istentől kapott bölcsességét állította példaként a megjelentek elé, hangsúlyozva az Úr Isten változhatatlanságát, aki ma is megadhatja mindezt.

Az újságírónőt Vári Fábián László költő, a Komjáthy Benedek-sajtódíj kuratóriumának tagja méltatta. Laudációjában kiemelte, hogy nem elsősorban az egyházi újságírót, nem csak a Küldetés főszerkesztőjét, hanem a világi nyomtatott sajtó, a Bereginfo, a Közoktatás rendszeres tudósítóját is jutalmazza ezzel az elismeréssel.

A díjat Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke adta át.

Kovácsné Marton Erzsébet köszönetet mondott mindazoknak, akik méltónak találták a Komjáthy Benedek-sajtódíjra. A lelkésznek a szószékről, nekünk az újság lapjain, a tévé képernyőin, a rádió hullámhosszain kell közvetítenünk az örömhírt. Viszont, hogy hitelesek lehessünk, nekünk magunknak életünkkel, szavainkkal, írásainkkal kell bizonyságot tennünk, fogalmazott beszédében az újságírónő.

Az alkalmon Taracközi Ferenc a KRE Kommunikációs Központjának vezetője, a Komjáthy Benedek-sajtódíj kuratóriumának elnöke meghirdette a 2010-es Komjáthy Benedek-sajtódíjat. A díj olyan cikkekért vagy riportokért adható, amelyek fontos egyházi kérdéseket taglalnak, vagy az egyház intézményeinek és munkájának jobb megértését segítik elő, és a 2010-es év január 1. és az év december 20. között kerülnek közlésre vagy terjesztésre magyar nyelven.

(forrás: reformatus.com.ua)

Istent keresem

2Krón 33

„Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de azok nem figyeltek rá” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →