Az emberi jogokért állnak ki

2014. február 10., hétfő

A Svájci Református Egyházszövetség (SEK) sajtóközleményben üdvözölte a svájci szavazók döntését a művi terhességmegszakítás finanszírozása kapcsán, míg sajnálatát fejezte ki azért, hogy minimális többséggel ugyan, de a „tömeges bevándorlás elleni" kezdeményezés mellé állt a lakosság.

A SEK számára a magzatelhajtás nem magánügy, és örömmel fogadta, hogy a svájciak 70%-a osztozik ebben a véleményben. „A nyilvánosság is osztozik a felelősségben, ezért örülünk annak, hogy a beavatkozás költségeit továbbra is a kötelező betegbiztosítás fedezi" – nyilatkozta Gottfried Locher, a SEK elnöke. Ha ezt a tételt törölték volna ugyanis a kötelező betegbiztosítás katalógusából, ahogy azt a népszavazási kezdeményezés felvetette, az a szegények és gazdagok közötti sajnálatos szakadékot növelte volna.

Nem elegendő ugyanakkor, hogy a terhességmegszakítás költségeit a társadalombiztosító átvállalja. Az egyházszövetség a terhes nők és családjaik támogatásának növelését követeli. A társadalomnak úgy kell megszerveznie magát, hogy a terhességet ne egzisztenciális vészhelyzetként éljék meg az emberek. Nem szankciókkal, hanem a javuló életkilátásokkal lehet megakadályozni az abortuszt.

„A tömeges bevándorlás elleni kezdeményezés eredményét az emberi jogokkal összhangban kell alkalmazni" – sürgeti testvéregyházunk.

A SEK sajnálattal fogadta, hogy a svájci szavazók minimális többséggel ugyan, de támogatták a tömeges bevándorlással szemben indított népszavazást. Az egyházszövetség a kezdeményezés nemzetközi- és emberjogi normákkal összhangban álló érvényesítésére szólít fel. Ezentúl követeli a családegyesítés intézményének megtartását. Az olyan alapvető emberi jogokat, mint a családi életre való jogot, nem lehet változó, alárendelt elvek alapján korlátozni: azok oszthatatlanok és minden embert megilletnek. A döntést átvezető rendelkezéseknek ezen kívül az egyének szabad mozgásához fűződő jogával is összhangban kell lennie.

SEK/Külügyi Iroda

Ez történik továbbiak →Istent keresem

Ez 23,36–49

„Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink