Az EVT és a béke Nobel-díj

2013. november 07., csütörtök

Az ökumenikus mozgalom elkötelezettsége a béke ügye mellett nem új keletű. Támogatói és munkatársai között is találunk Nobel-díjasokat.

Érdekes, hogy számos díjazott, mielőtt a Nobel bizottság kiválasztotta volna őket, az Egyházak Világtanácsában, vagy annak előd- és partnerszervezeteinél tevékenykedett. Az 1984-es díjazott Desmond Tutu például maga is a szervezet munkatársa volt 1972 és 1975 között.

Mások nagygyűlések, bizottságok vagy konferenciák résztvevői voltak. Nathan Söderblum (1930) a „Life and Work" mozgalomnak, az EVT egyik elődszervezetének alapítójaként vonult be a történelembe. John R. Mott az EVT örökös tiszteletbeli elnöke, aki az 1910-es edinburghi Világmissziós Konferenciát vezette, 1946-ban pedig a Keresztyén Diákok Világszövetségének metodista elnökeként nyerte el a díjat. Az EVT által megtestesített ökumenikus mozgalom támogatói és tanácsadói között volt Martin Luther King és Nelson Mandela, az 1964-es és 1993-as év díjazottjai.

Ódor Balázs

Istent keresem

Lk 7,36–50

„Megbocsáttattak a te bűneid.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →