Családi nap Kárpátalján

2015. augusztus 25., kedd

Egyedül Krisztus a Megtartó címmel családi napot tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) augusztus 22-én Tiszapéterfalván. Az eseményen mintegy 5000 hívő gyűlt össze.

A meglehetősen rossz idő ellenére Kárpátalja minden szegletéből érkeztek szombat reggel kicsik-nagyok a Tiszahátra, hogy a hagyományokhoz híven tartalmas napot töltsenek együtt. A Kovács Sándor és Erika vezette gyülekező éneklést követően Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke tartott nyitóáhítatot. Az egyházi vezető a 148. zsoltár alapján arra buzdította az egybegyűlteket, hogy dicsérjék Istent. Hiszen nem gyenge Ő, kész megtartani népét a nehézségek közepette. Országunk válságos helyzetére utalva emlékeztetett: „Nem elöljárókban bízunk – értük imádkozunk. Istenben bízunk, Rá támaszkodunk".

Az áhítatot követően Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke szolgált. Előadásának címe megegyezett az esemény témájával: Egyedül Krisztus a Megtartó. A püspök felhívta a figyelmet arra, hogy Krisztus vagy tökéletes üdvözítő az ember számára, vagy semmi más. Nincs egyéb lehetőség. A különböző filozófiai irányzatok mind másként tekintettek Jézusra, részigazságokat megragadva személyéről. Ezek között pedig elvész a lényeg: az, hogy Krisztus a Megváltó, Megtartó, akinek értünk hozott áldozata nem szorul ismétlésre, nem igényel pótlékot.

A nagyszínpadon tett bizonyságot hitéről Vackó László, a Munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központ főorvosa. A neves belgyógyász a maga szelíd hangján ezúttal nem a páciensek testét, hanem a lelkét igyekezett gyógyítani. Elmondta, a '90-es évek nehéz helyzetében ő is választás elé került: menni vagy maradni? Isten úgy vezette, ne hagyja itt ezt a vidéket, hanem tudásával segítse az itt élőket.

A nevezett programokat szemináriumok követték, melyek között a különböző korosztályú és érdeklődési körű résztvevők megtalálhatták a számukra leginkább tetszőt. Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese a házasoknak, Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke a szépkorúaknak, Zán Fábián Sándor a közéleti szereplőknek, Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke a vállalkozóknak, id. Pocsai Sándor, a Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió vezetője a megkötözötteknek, Örsi Anikó, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia nyugalmazott tanára a fogyatékkal élőknek és családtagjaiknak, Fekete Károly pedig az oktatásban dolgozóknak tartott előadást. A fiataloknak a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) munkatársai szerveztek programokat, a legkisebbekkel pedig a Gyermek Evangelizációs Közösség tagjai foglalkoztak.

A délutáni programot a Credo, a Hozsánna, az UREGY Band zenei szolgálata és a helyi ifjúság pantomimjátéka színesítette. De kiköltöztek az eseményre az egyház alapítványai, szervezetei, oktatási intézményei is, hogy bemutatkozzanak az érdeklődőknek. Különleges lehetőséget kaptak Kárpátalja református férfiemberei is: a Kovács házaspár vezetésével egyetlen nagy kórusba tömörülve szólaltattak meg népi stílusban keresztyén dalokat. A tiszta, erős hangok nem csak a környéket, a szíveket is betöltötték.

A borúsnak induló, azonban lelki derűvel folytatódó rendezvény Héder János, a KRE főjegyzője evangelizációjával ért véget.

Forrás: karpatalja.ma

További képek és részletes beszámoló a Kárpátaljai Református Egyház honlapján található.

 

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →