Debrecenben ülésezett a Doktorok Kollégiuma

2013. augusztus 27., kedd

Az idén negyven éves tudományos testület éves tanácskozása szerdán plenáris üléssel kezdődött a Debreceni Református Kollégium dísztermében és pénteken a délelőtti közgyűléssel ért véget, amelyen a tagok új főtitkárt választottak.

A tisztség egy éve üresedett meg, ugyanis Kádár Zsolt nyugdíjba vonult. Helyére Ferencz Árpádot, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszékének adjunktusát választották.

A találkozón emellett a tagok szavaztak az Aranygyűrűs Teológiai Doktor kitüntetésről, amelyet most Dr. Szabó Andor nyugalmazott lelkipásztornak ítéltek oda. Szabó Andor csaknem negyven évig volt a hencidai gyülekezet lelkipásztora, a díjat a Zsinat őszi ülésén veheti át.

Ezentúl a közgyűlésen kilenc új doktor felvételéről határoztak, valamint döntöttek az Év könyve díjáról is, amelyet Szarka Miklós, Házasságra felkészítő beszélgetések című kötete kapta meg. Emellett új elnökét és titkárt választottak, nyugdíjba vonulás miatt az Egyházi néprajzi szekció élére.

A tanácskozáson Bölcskei Gusztáv a Doktorok Kollégiumának elnöke ismertette, hogy az Irodalmi szekció nem felel meg az önálló szekció kritériumainak, ezért munkáját ideiglenesen szünetelteti, valamint az Ökumenikai és egyházszociológiai szekció kérte, hogy a jövőben a Missziológiai szekció alszekciójaként dolgozhasson tovább.

A Doktorok Kollégiumának éves rendes tanácskozásán 139-en vettek részt, s mintegy 130 előadás hangzott el. A tagok 14 szekcióban tanácskoztak, hét és huszonegy fő közötti létszámban.

A Magyarországi Református Egyház tudományos testületének jövő évi plenáris ülését, szekció üléseit és közgyűlését Sárospatakon tartják majd, a végleges időpontról később döntenek.

Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a közgyűlésen kiemelte, hogy a teológia bármely ágában akkor születtek időtálló munkák, amikor nem felületes és a többségnek megfelelni akaró döntéseket hoztak, hanem mikor a szekció tagok tudtak disztingválni. Hisz, ahogy a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke kifejtette: „Az tanít jól, aki jól tud különbséget tenni". Úgy vélte, hogy ez maradhat a Doktorok Kollégiumának erénye.

Buzás Borbála/ttre.hu
Fotó: Barcza János

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →