Dunai Régió: vegyük komolyan a kulturális különbségeket!

2010. június 10., csütörtök

altA határokon átívelő együttműködés és a különféle hálózatok rendkívül hasznosak – állapítják meg az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) és az Európai Püspöki Konferenciák, valamint az Európai Egyházak Konferenciájának képviselői. Olyan konzultációs sorozatot indítottak, melynek célja az EU stratégiák alkalmazása a Dunai Régióra.

Jelenleg 14 európai országban, Németországtól Ukrajnáig fut számos olyan projekt, melynek célja az integráció erősítése, a gazdasági, szociális és kulturális különbségek áthidalása, valamint a Duna-térségben a környezeti feltételek javítása. A konzultációsorozat június 10–11-én zárul a romániai Constanta kikötővárosban. A konzultációs sorozatból már eddig is teljesen világosan kirajzolódott, hogy ezekhez a folyamatokhoz türelemre és időre van szükség. A kulturális és az identitásban mutatkozó különbségek mélyen gyökereznek a régióban, s nem lehet figyelmen kívül hagyni ezeket. A folyamatok alakulásában a vallásnak, illetve az egyházaknak jelentős szerepük volt és van. Márpedig az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kölcsönös kulturális és vallási megértés erősítése alapfeltétele a régió szociális és gazdasági fejlődésének. Az egyházak konkrét témajavaslatokkal állnak elő a konzultációsorozat keretében, így pl. a történelmi megbékélés elősegítése, a kisebbségek integrációja, különös tekintettel a romákra, képzési programok a polgári felelősség elmélyítése érdekében, megújuló energiák alkalmazásának lehetőségei, a civiltársadalom bekapcsolása a stratégiai folyamatokba és az emberi jogok védelme regionális és helyi szinten egyaránt. A közös bizottság stratégiát dolgoz ki ezeknek a céloknak a megvalósítsa érdekében, s ezt az EU elé terjeszti a 2011-es magyar elnökség idején. A régióhoz a következő országok tartoznak: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Németország, Horvátország, Moldávia, Montenegró, Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ukrajna és Magyarország. (reformiert-info.de – 2010-06-10- dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →