Ébredj reformátusság!

2010. október 05., kedd

A reformátusság felelősségének felébresztése a célja a IV. Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferenciának, amelyet Berekfürdőn tartanak.

A reformátusság felelősségének felébresztése a célja a IV. Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferenciának, amelyet Berekfürdőn tartanak a Megbékélés Házában.

A szervező Református Missziói Központ lelkész-igazgatója az Elhívással - egységben szolgálni című konferencián azt mondta: a reformátusság felelősségén azt érti, hogy hitelesek legyenek a munkatársak és lelkipásztorok ott, ahol a munkájukat, szolgálatukat végzik. Magyarné Balogh Erzsébet szerint keresztyénként az hiteles, akinek szavai harmóniában vannak döntéseivel, tetteivel. A lelkész-igazgató a konferencia további céljai között említette a missziói elköteleződés megerősítését és a cselekvésre buzdítást.

Anne-Marie Kool, a Károli Gáspár Egyetem professzora, a Kelet-európai Missziológiai Intézet vezetője a kisebbség, mint misszió lehetőségről beszélt előadásában. Úgy vélte, hogy az egyházi struktúra egyik legnagyobb problémája annak túlzott intézményessége, valamint az egyháztagok passzivitása. Anne-Marie Kool követendő példaként a Bibliából ismert antiokhiai keresztyéneket említette, akik kulturális és nyelvi határokat átlépve a pogányok számára hirdették a megtérés útját.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Kuratóriumának elnöke Készenlét, kitartás igyekezet címmel tartott előadást a segítségnyújtás missziójáról. Pál Sándor a szeretetszolgálat által koordinált programokról számolt be. Hangsúlyozta, hogy egyre több önkéntest várnak soraikba, mert nagy a szükség az országban. Olyan segítőket várnak, akik szívesen áldoznak idejükből, energiájukból, hogy segítsenek a bajba jutottakon.

A háromnapos (október 3-6.) konferenciára a különböző szakmissziós területeken szolgálók, valamint az egyházmegyék és egyházkerületek missziói és diakóniai felelősei kaptak meghívást, mintegy 150-en.
A nyitó istentiszteleten a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke szolgált. Bölcskei Gusztáv arról beszélt, hogy mérlegre kell tenni az elhívást és a közös szolgálatot, valamint megvizsgálni azt, hogy „mit és milyen indulattal, odaszánással és egymásért érzett felelősséggel” teszünk.

Istent keresem

2Tim 3,10–17

„...mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →