Edinburgh 2010 előkészületei

2010. április 15., csütörtök

alt1910-ben  a skóciai Edinburgh volt a helyszíne az egyháztörténelmi jelentőségű világmissziói konferenciának. Az akkori nagygyűlés dolgozta ki azt az egyházról szóló, eredeti és úttörő látomást, mely szerint az egyházak közössége világot átfogó hatalmas missziói közösséget alkot.

Az idei, júniusi 100 éves évforduló egyre közeledik. Az elmúlt száz év tapasztalatait egyre több helyen értékelik, s próbálják meghatározni a keresztyén misszió 21. századi hangsúlyait. Az Egyházak Világtanácsa vállalta magára a fő szerepet az ünnepélyes világkonferencia megszervezésében. Az előkészületek során, s a világgyűlést megelőzően már évek óta  folynak a munkálatok abban a multikonfesszionális, azaz sokfelekezetű és nemzetközi tanulmányi folyamatban, aminek egyik célja éppen az, hogy új missziói koncepciókat dolgozzanak ki 21. századi felhasználásra.  2010. június 2–6. között az egykori helyszínen 250 missziói szervezet vezetője és közel ezer látogató vesz majd részt a világgyűlésen. Ennek helyszíne a királyi palota Pollock részlege. Az ünnepi megnyitóra június 6-án kerül sor az edinburghi nagycsarnokban. A küldöttek egy héten át ezen főtéma részleteit vitatják meg: Bizonyságtétel Krisztusról ma. – Az 1910-es alakuló ülésen, amit június 14–23. között rendeztek, már jelen voltak a keleti ortodox és a nyugati katolikus egyházak képviselői is.  Az 1 200 küldöttet fogadó világgyűlés elnöke a skót egyházból az akkori kabinet miniszter, Lord Balfour volt. Világszerte ismert nagy nevű protestáns teológusok is voltak a küldöttek között, mint például az amerikai John R. Mott, a Keresztyén Diákok Világmozgalmának vezetője, vagy Joseph Oldham, a Keresztyén Diákmozgalom vezetője. A munkát a delegátusok nyolc munkacsoportban, illetve témakörben folytatták, nyolc napon át, ezek: 1. az evangélium eljuttatása a nem keresztyén világhoz; 2. egyház a missziós munkamezőn; 3. nevelés, és a nemzeti élet krisztianizálásának kapcsolata; 4. missziói üzenetek a nem keresztyén világhoz; 5. a misszionáriusok felkészítése; 6. a misszió hazai bázisa(i); 7. a missziók és a kormányok viszonya; 8. együttműködés és az egység előmozdítása. Az edinburgi konferenciának jelentős szerepe volt abban, hogy 1921-ben megalakult a Nemzetközi Missziói Tanács, majd 1948-ban az Egyházak Világtanácsa. (oikoumene.org - 200-04-15 - dr. békefy-röhrig klaudia - www.reformatus.hu)

Istent keresem

Jel 21,1–8

„Íme, újjáteremtek mindent" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →