„Eggyel is a legkisebbek közül"

2012. november 27., kedd

A Koreai Presbiteriánus Egyház célja a következő évtizedben, hogy a társadalomban betöltött békítő és gyógyító szerepére összpontosítson. Törekvéseiket a Református Egyházak Világközössége is támogatja.

„Az egyház szerint a koreai társadalom a különböző társadalmi szinteken történő széthúzás miatt szakadt szét, és ezért mi a társadalom gyógyítójává szeretnénk formálni azt", mondja Son Dal Ig, aki a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) referenseként szolgál. Son szerint az egyház célja, hogy a következő évtizedben valódi megbékélésre törekedjenek a Koreai-félszigeten, mely hosszú távú békéhez és talán az újraegyesüléshez vezethet.

A referens mindezt a Református Egyházak Világközösségének (REV) vezetőivel és főtitkárával folyó genfi találkozóján jelentette ki, amihez az egyház újonnan kinevezett ökumenikus tisztviselője, Byun Chang-bae is csatlakozott. A képviselő hozzátette, hogy a PCK a legnagyobb egyház a négy aktív REV tagegyház közül Dél-Koreában.

A PCK idei centenáriumi ünnepsége épp a genfi ​​találkozó előtt volt. amikor az egyház elfogadott egy mindenre kiterjedő PCK missziói programot a poszt-centenáriumi korszakra: „Friends of the least of these" címmel. A cím utal a Máté evangéliumában található bibliai szakaszra, melyben Jézus üdvösséget ígér azoknak, akik törődnek a közösség „legkevésbé értékes", legszegényebb embereivel (Mt 25:40).

A REV főtitkára, Setri Nyomi megjegyezte, hogy a PCK figyelmessége "eggyel is a legkisebbek közül" a világ társadalmaiban a REV által is támogatott feladat."

A mostani megbeszélésen kitértek az Egyházak Világtanácsának (EVT) hétévente rendezendő találkozójának terveire is, mely jövő évben lesz esedékes, Busanban (Dél-Korea), a  megszervezésében a PCK vezető szerepet játszik.

Setri Nyomi beszámolt arról is, hogy a REV tisztviselői a busani találkozón a Világtanács Közgyűlésével egy időben üléseznek majd, és ezzel párhuzamosan református teológushallgatók egy EVT által szervezett rövid intenzív tanulmányi programon vehetnek részt a REV támogatásával.

Fordította: Forró Krisztina

Forrás: http://www.wcrc.ch/node/884

Istent keresem

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →