Egyházi iskolák közkívánatra

2012. június 16., szombat

Lezárult a tanév. Nemcsak a családokat, de a közvéleményt is erősen foglalkoztatja: hány tanintézményt vesz át, tart fenn a református egyház a jövőben?

2012. május 31-ig az MRE Zsinatának elnöksége huszonhat önkormányzati és négy magánintézmény átvételéhez adta meg az előzetes hozzájárulását. Ezen intézményeket – amennyiben a működés megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt megkapják – többségében egyházközségi fenntartók fogják működtetni (hat esetben egyházkerületi fenntartásról beszélhetünk). Közoktatási intézmény alapításakor elsősorban a közösségek megtartása és megerősítése a célunk – mondja Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője.

Amennyiben az egyházközségek a szeretetszolgálat, a misszió és a gyülekezetépítés feladatát hatékonyabban tudják ellátni a helyi közösség erősítése érdekében, akkor átgondolják az intézményalapítás és -fenntartás lehetőségét, ami kivételesen átvétel formájában is megtörténhet. Jelenleg százhuszonkilenc intézményünk kétszáz-hat feladatellátási helyen működik, intézményeink többsége alulról építkező módon jött létre – derül ki a Zsinati Oktatási Iroda beszámolójából.

Idén 39.121-en zárták a tanévet református iskolában. Ebből: 34.344 fő nappalis, 336 fő estis, 207 fő levelezős 2.196 + 297 fő művészetoktatásba járó diák. Kollégista 1.741 fő volt.

A 2011/12. tanévben Magyarországon a gyermekek/tanulók 7,8 %-a járhatott egyházi intézménybe. Még ha ez az arány 2012 szeptemberében elérné a 9 %-ot, akkor sem tudnák az egyházi intézmények kielégíteni azt az igényt, amely a társadalom részéről feléjük mutatkozik – véli Papp Kornél.

Református oktatási intézmények létszáma

Összesen: 210 intézmény
Ebből:
47 óvoda,
76 általános iskola,
28 gimnázium,
8 szakközépiskola,
3 szakiskola,
14 művészetoktatási intézmény,
6 gyógypedagógiai intézmény,
21 diákotthon,
2 pedagógiai szakszolgálat,
1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény,
2 egyetem,
2 főiskola

Tanulók létszáma a református oktatásban

Közoktatásban részt vesz összesen: 39229 fő
Felsőoktatásban részt vesz: 5221 fő (ebből 2883 fő államilag finanszírozott, 2338 fő költségtérítéses)
Hittanoktatásban részt vesz: 113956 fő (jelentős átfedés van a közoktatási létszámmal)

Óvodai nevelésben részt vesz: 4238 fő
Iskolai oktatásban az 1-8. évfolyamon tanul: 20937 fő
Iskolai oktatásban részt vevő diákok létszáma a 9-13. évfolyamon Összesen: 9241 fő (ebből nappali képzésben: 8762 fő, esti képzésben 288 fő, levelező képzésben 191 fő)
Iskolai szakképzésben részesül összesen: 427 fő (ebből nappali oktatásban: 352 fő, esti képzésben 60 fő, levelező képzésben: 15 fő)
Alapfokú művészoktatásban részt vesz heti 4 vagy annál több órában: 2196 fő, heti 4-nél kevesebb órában: 297 fő

Kollégiumi nevelés, ellátást kap: 1741 fő
Korai fejlesztésben, gondozásban részt vesz évente átlagosan: 30 fő
Fejlesztő felkészítésben részt vesz évente átlagosan: 122 fő

(Az adatok a 2011/2012-es tanév elejéről valók)

Református iskolák programjai a közeljövőben
Június 22-24. Magyar Református Általános Iskolák I. Találkozója (Berekfürdő, Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszafüred)
Július 8-11. Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozója (Léva)
Augusztus 19-24. Talentum Tehetséggondozó Konferencia (Pécs)
Szeptember 1. 10.00 Országos Református Tanévnyitó (Kunhegyes)
Szeptember 7-9. Magyar Református Oktatási Intézmények Tanévnyitója (Székelyudvarhely)

Istent keresem

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →