Egyházkerületi közgyűlést tartottak Dunamelléken

2016. november 11., péntek

A hitoktatás kérdése váltotta ki a legpezsgőbb vitát a Dunamelléki Református Egyházkerület csütörtöki közgyűlésén. A lelkészek hozzászólásaiból kiderült: a lelkipásztorok egy része túlterhelt a sok hittanóra miatt, míg a világi hitoktatói állás az alulfinanszírozottság miatt nem túl kapós. Bogárdi Szabó István, az egyházkerület püspöke azt hangsúlyozta, hogy a különböző típusú hitoktatói tevékenységeket hatalmas lehetőségnek tartja.

Az egyházkerület közgyűlésén elsőként esküt tettek a végzős teológusok. Az ünnepélyes eskütétel után Bogárdi Szabó István tette meg püspöki jelentését. Azt egyházvezető szólt a II. Helvét Hitvallás megújított fordításának elfogadásáról, hogy „a korszerű nyelven megszólaló szimbolikus irat éppen nyelvi frissessége miatt újra az egyházi életünk és tájékozódásunk központjában állhasson."

A püspök beszédében felhívta a figyelmet az „önmegvalósítás szellemére” és annak veszélyeire. Mint mondta, „a korszellem szinte érzékelhetetlenül megjelenik, majd eluralkodik rajtunk, meghatározza felfogásunkat és egész élettevékenységünket”. 

A hitoktatás terén pozitívak a visszajelezések, az országos adatok szerint évről évre nő a hitoktatásra járók száma, különösen azóta, amióta bevezették a közoktatásban kötelezően választható hit- és erkölcstant. Bogárdi Szabó István szerint a jelentés ugyanakkor gyakorlatias kérdéseket is felvet. „Az viszont már csak rajtunk múlik, hogy a hitoktatás kapcsán tudunk-e családlátogatást is szervezni, fel tudjuk-e buzdítani konfirmációi fogadalomtételre a hittanosainkat, vagy éppen végre elindulunk tudatosan azon az úton, hogy több és több világi hitoktatót állítunk be ebbe a munkába – fogalmazott a püspök. – Ami ez utóbbit illeti, évről évre visszatérő küzdelem, hogy a lelkészeinket, amennyiben lehet, tehermentesítsük ez alól a kétségtelenül rendkívül felelősségteljes szolgálat alól. De az idő majd meg fogja mutatni, és remélem, lelkipásztoraink is be fogják látni, hogy nem lehet mindent a lelkipásztornak végeznie."

A közgyűlésről szóló teljes összefoglaló a parokia.hu oldalon olvasható.

Forrás: parokia.hu, fotó: Dimény András, Vargosz

Istent keresem

5Móz 31,1–13

„...fel kell olvasni..., hallgassák és tanulják meg...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink