Együtt az Élet felé

2013. március 16., szombat

Március 7-től 14-ig megtartotta mandátumának utolsó ülését az Egyházak Világtanácsa (EVT) Missziói és Evangélizációs Bizottsága a Cook-szigetekhez tartozó Rarotongán. A bizottság munkáját az Egyházak Világtanácsa közelgő nagygyűlésére való felkészülés határozta meg, melyen majd nyilvánosságra hozzák az EVT új Missziói Állásfoglalását. A testület a moderátori tisztségre újraválasztotta Geevarghese Mor Coorilos indiai szír ortodox püspököt. Az ülésen Magyarországról Dr. Gonda László református lelkész, debreceni teológiai tanár vett részt.

Az EVT Missziói és Evangélizációs Bizottságának eredete az első Missziói Világkongferenciáig nyúlik vissza, melyre 1910-ben került sor a skóciai Edinburghban. Az edinburgh-i konferencia után létrejött Nemzetközi Missziói Tanács 1961-ben egyesült az Egyházak Világtanácsával, azóta annak egyik bizottságaként működik. A Missziói és Evangélizációs Bizottságnak jelenleg huszonöt tagja van és két szakértő is segíti munkáját. A bizottság mandátuma hét évre szól és másfél évenként ülésezik. 2006-ban először fordult elő, hogy az EVT Központi Bizottsága magyar tagot is választott a missziói bizottság tagjai közé. Az egyház missziójának globális kérdéseivel foglalkozó testület az elmúlt időszakban Genfben (2007), az indiai Bangalore-ban (2008), a ghánai Accrában (2011) és a Cook-szigetekhez tartozó Rarotongán (2013) tartott plenáris üléseket.

A bizottság munkáját a 2006 és 2013 közötti periódusban két jelentős esemény határozta meg. 2010-ben Edinburgh-ban az EVT a római katolikus egyházzal, valamint az evangéliumi és a pünkösdi-karizmatikus világszervezetekkel közösen ünnepelte meg az első missziói világkonferencia centenáriumát. A másik jelentős, a bizottság által szervezett esemény egy nagyszabású nemzetközi missziói konferencia volt, mely 2012 márciusában zajlott a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában. A mintegy háromszáz résztvevővel megtartott munkakonferencia egyik plenáris előadója Dani Eszter magyar refomátus lelkész volt.

A bizottság mandátuma idejére célul tűzte ki azt is, hogy kidolgoz egy új missziói állásfoglalást az EVT számára. A Világtanács legutóbb 1982-ben adott ki állásfoglalást a világegyház missziói és evangélizációs munkájáról, és az elmúlt három évtized alatt végbement jelentős globális társadalmi és egyházi változások szükségessé tették egy olyan állásfoglalás megfogalmazását, mely iránymutatásul szolgálhat a világ egyházainak a missziót érintő megváltozott kihívásokkal kapcsolatban. A bizottság tagjai munkacsoportokat alkotva, külső szakértők bevonásával intenzív teológiai munkát folytattak, mely során olyan kérdéseket vizsgáltak, mint az ökumenikus együttműködés lehetőségei az evangélizáció területén, a gyógyítás és a megbékélés összefüggései vagy a társadalom perifériájára szorított közösségek szerepe a világegyház életében. Az állásfoglalást előkészítő munkába illeszkedett missziói és a Hit és Egyházszervezet bizottságok közös konzultációja a misszió és az egyházról szóló teológiai tanítás összefüggéseiről 2009-ben Berekfürdőn. Az új missziói állásfoglalást, mely az Együtt az Élet felé címet kapta, 2012-ben fogadta el az EVT Központi Bizottsága, és nyilvános bemutatására 2013 novemberében kerül sor az EVT tizedik nagygyűlésén a dél-koreai Buszánban. Az állásfoglalás szövege hamarosan magyarul is olvasható lesz.

A missziói bizottság 2006-2013 közötti utolsó ülésén is az Együtt a missziói állásfoglással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott elsősorban. Határozat született, hogy egy szakértőkből álló csoport, Dr. Kenneth Ross skót református lelkész vezetésével tanulmányi útmutatót dolgoz ki a gyülekezetek, az egyházkormányzó testületek és a teológiai oktatás számára annak érdekében, hogy az új missziói állásfoglalás minél szélesebb körben váljon ismertté a világ egyházainak körében. A bizottság tagjai meghatározták az EVT közelgő nagygyűlése missziói kérdésekkel foglalkozó eseményeinek formáját és tartalmát és döntöttek a svájci Misszió 21− Bázeli Misszió nevű nagy múltú református missziói társaság tagfelvételéről is. Mandátumának lejártával a bizottság újraválasztotta moderátorát és megválasztotta azt a hatfős csoportot, akik az új bizottság megalakulásáig biztosítják a munka folytonosságát, s egyben a buszáni nagygyűlés utáni időszakban is folytatják szolgálatukat. A bizottság magyar tagja nem került be ebbe a grémiumba.

Az ülésre rendkívüli helyen, a Csendes-óceán egyik kis szigetcsoportján, a Cook-szigeteken került sor. Az tizenöt szigetből álló, 1965 óta független miniállam, melynek mindössze 18 ezer lakosa van, Új-Zélandól mintegy kétezer kilométerre észak-nyugatra fekszik, s központi szigete, Rarotonga adott otthont a bizottság ülésének. Az EVT történetében először fordult elő, hogy a Világtanács egyik hivatalos programjára a Cook-szigeteken került sor. A bizottság tagjait megindító szeretettel és lelkesedéssel fogadták a Cook-szigeteki Keresztyén Egyház gyülekezetei. A tanításában és szervezetében a reformátussághoz közel álló egyházat a Londoni Missziói Társaság misszionáriusai 1823-ban alapították, mára azonban független, kizárólag a helyi maori őslakosság által fenntartott és igazgatott egyházzá alakult. A bizottság tagjait az egész napos ülésezés után minden este más és más gyülekezet látta vendégül, így a bizottsági tagok megismerkedhettek a helyi gyülekezetel életével, különleges énekkincsével és megkóstolhatták a gyülekezeti tagok által készített helyi ételeket is. Vasárnap délelőtt a bizottság tagjai a főváros, Avarua központi templomában vettek részt istentiszteleten, ahol a helyi lelkészképző intézet rektora szolgált igehirdetésssel, és a bizottság moderátora is köszöntötte a gyülekezetet.

Az EVT Missziói és Evangélizációs Bizottsága történetében most lezárult egy fejezet, de az EVT missziói osztálya, Dr. Jooseop Keum koreai református lelkész, missziói igazgató vezetésével folytatja szolgálatát annak érdekében, hogy a világ egyházai minél hűségesebb eszközei lehessenek Isten missziójának, a Megváltó Krisztus követésének útján. A bizottság leköszönő magyar tagjának nem marad immár más feladata, mint, hogy megköszönje a Magyarországi Református Egyház elnökségségének bizalmát, hogy részt vehetett ezen a hét évig tartó zarándokúton s, hogy hálát adjon Istennek, hogy bepillantást nyerhetett a világon élő keresztyén egyházak lélegzetelállító sokszínűségébe és mert személyesen is megtapasztalhatta a Krisztus-hívők minden különbözőséget meghaladó egységének szépségét.

Gonda László

Istent keresem

Lk 7,36–50

„Megbocsáttattak a te bűneid.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →