Elevenebbé teheti a karácsonyi készülődést - megjelent a Dunamelléki Református Egyházkerület énekgyűjteménye

2009. december 02., szerda

Elevenebbé teheti a karácsonyi készülődést a Dunamelléki Református Egyházkerület énekgyűjteményének első füzete, amely a közelmúltban jelent meg. A kiadvány az istentiszteleti énekléshez ajánl többségében ismert, közkedvelt énekeket, amelyek nem találhatók meg a református énekeskönyvben. Dr. Bogárdi Szabó István püspök ajánlása: "Őszinte örömmel ajánlom gyülekezeteink testvéri közösségeinek figyelmébe ezt az énekgyűjteményt, melyet lelkes, odaadó munkával állított össze egyházzenei bizottságunk, és amelynek célja az istentiszteleti éneklés megújítása. Gyülekezeti éneklésünk megelevenítésére tagadhatatlanul szükségünk van mindnyájunknak, gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, idősebbeknek - falun és városban. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani ennek, s a tervezett további két énekfüzetnek a kiadásával. Reménységem szerint az énekekkel való megismerkedés, az énekek istentiszteleti rendbe állítása a kántorok és gyülekezeti kórusok segítségével, nem csak most használatos énekeskönyvünkhöz told részben közismert és kedvelt, részben kevésbé ismert, ám kiváló énekeket, s nem csak szokásba hozhatja újra a gyülekezeti énektanulást, hanem olyan tapasztalatokat is érlel majd, melyek segíteni fognak abban, hogy énekeskönyvünk bővítésének munkáját egész magyar reformátusságunk javára végigvihessük. Kívánom, hogy Isten áldása kísérje e gyűjteményt!" Az énekgyűjtemény elektronikus formában is elérhető a Dunamelléki Református Egyházkerület portáljáról, a www.parokia.hu oldalról.

Istent keresem

5Móz 29

„A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →