Elhívottan az öröm hirdetésére

2016. január 14., csütörtök

Bibliai gondolatok az ökumenikus imahét második napjára.

Ézs 61,1–4: Az én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
Zsolt 133: Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
Fil 2,1–5: Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
Jn 15,9–12: Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.

Lettországban a függetlenség megszerzése után kezdett a Lett Állami Rádió keresztyén műsorokat sugározni, amelyek a missziót helyezték előtérbe. A műsorokban megszólalási lehetőséget kaptak a különböző egyházak, ez is hozzájárult Lettországban az ökumenikus gondolkodáshoz. A műsorok szerkesztői felismerték, hogy az evangélium arra buzdítja a keresztyéneket, hogy megéljék Ézsaiás próféciáját: „Az én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek."

Arra vágyódunk, hogy az evangélium újjáteremtse összetört szívünket. Az örömhír szabadítson meg bennünket mindattól, ami megkötöz és rabbá tesz. Saját szenvedéseink miatti szomorúságunk a jele, hogy híján vagyunk annak az erőnek, amely csak Jézustól jöhet. Eközben úgy érezzük, hogy a másik embernek nincs mit adnunk, pedig ha azt a keveset adjuk tovább, amink van, akkor Jézus azt megsokszorozza bennünk és körülöttünk.

Ezt mondta Jézus az evangéliumban: „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!" Csak ez a jézusi öröm teheti teljessé a mi örömünket is.

1. Mi fojthatja el az örömöt a világban vagy az egyházban?
2. Mit kaphatunk keresztyén testvéreinktől, hogy Jézus öröme legyen bennünk, és így az evangélium tanúi legyünk?

Szeretet Istene! Nézz ránk, hogy mennyire szeretnénk téged szolgálni – lelki gyengeségünk és elégtelenségünk ellenére. Töltsd be jelenléteddel szívünk legmélyebb vágyakozását. Töltsd be megtört szívünket gyógyító szereteteddel, hogy úgy szeressünk, ahogyan Te szerettél bennünket. Add nekünk az egység ajándékát, hogy örömmel szolgálhassunk Téged, szeretetedet pedig megosszuk másokkal is. Urunk, Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Összeállították: lettországi keresztyének.

Istent keresem

Bír 19,22–30

„Ugyan, testvéreim, ne tegyetek rosszat! tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →