Elhunyt Eszenyeiné Széles Mária

2016. február 15., hétfő

Földi életének 89. évében, február 12-én elhunyt Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária református lelkész, nyugalmazott teológiai tanár. Egész életét az ószövetségi tudományok iránti elkötelezettség, az Isten dicsőségére végzett szolgálat határozta meg, és igyekezett helytállni azokban az évtizedekben is, amelyek próbára tették hitét és emberségét.

Eszenyeiné Széles Mária a nagyvárad-olaszi és a nagyvárad-velencei gyülekezetekben végzett lelkészi szolgálat után 1972-től 1989-ig a Kolozsvári Protestáns Teológián oktatta a bibliai nyelveket, majd az ószövetségi tanszék professzoraként készítette fel a teológiai hallgatók nemzedékeit a lelkipásztori hivatásra és szolgálatra.

1989 és 2009 között a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által alapított Sulyok István Teológiai Főiskola keretében, majd az abból kinőtt Partiumi Keresztény Egyetemen tanította a bibliai tárgyak a leendő vallástanárok számára. Oktatói munkáját mindvégig az igényesség és következetesség jellemezte.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének alapítójaként és elnökeként a kitartó szeretetszolgálatra és hűséges sáfárkodásra buzdította nőtestvéreit.

Hat és fél évtizedes szolgálata alatt kitartó lendülettel tanulmányozta Isten Igéjét és lelkiismeretesen hirdette annak megtartó üzenetét. A szó legnemesebb értelmében volt teológus, aki nyugdíjas éveiben is ugyanazzal a meg nem lankadó szorgalommal és alapossággal művelte a teológiai tudományt. Ilyen tekintetben is vezérigéje volt Jézus Krisztus parancsa: „Evezz a mélyre!" (Lukács 5,4)

A február 16-án 12 órakor temetési istentiszteleten búcsúznak tőle a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájában.

Istent keresem

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →