Elhunyt Molnár Miklós

2015. október 26., hétfő

Molnár Miklós református lelkipásztor 2015. október 23-án, 86 éves korában elhunyt. Életéért, szolgálatáért a Budapest-Kálvin téri gyülekezet templomában istentiszteleten adnak hálát november 9-én délben.

„Sokak áldott igehirdetője, tanítója, lelkigondozója lett így, az evangélium hűséges munkása, aki mindig gyülekezethez, igéből táplálkozó közösséghez kötötte magát. Múlhatatlan állhatatossággal szolgált Putnokon, aztán megelevenítve a gyülekezetet Cegléden és Budapesten, a Kálvin téren is. Egyszerű és tiszta igehirdetése a szüntelen készülésben, mérhetetlen műveltségében, de leginkább a tudós lelkipásztor teljesen megélt hivatásában gyökerezett" – búcsúzik tőle Szabó István dunamelléki püspök a Parókia Portálon.

Molnár Miklós életéért, szolgálatáért a Budapest-Kálvin téri gyülekezet templomában istentiszteleten adnak hálát november 9-én délben. Hamvait a család szűk körben helyezi el a családi sírboltba. A koszorúra szánt adományokat a hálaadó istentisztelet perselypénzeként a „Kálvin tér Alapítvány" javára kérik felajánlani.

Istent keresem

1Thessz 3,9–13

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →