Magyar állami elismerést kaptak a kárpátaljai reformátusok

2010. március 15., hétfő

altA kárpátaljai magyarság fennmaradása, identitásának megőrzése érdekében végzett munkája és karitatív tevékenysége elismeréseként, a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, László Károly református lelkész, a Técsői Református Líceum lelkészigazgatója pedig a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

 

Immáron hagyomány, hogy a Magyar Köztársaság elnöke nemzeti ünnepünkön állami kitüntetéssel jutalmazza azokat a személyeket – határon innen és túl –, akik saját területükön kimagasló eredményeket érnek el a magyarság megmaradása érdekében folytatott munkában. A kitüntetettek Sziklavári Vilmos ungvári, és Bacskai József beregszászi főkonzultól, az 1848-as forradalom és szabadságharc 162. évfordulója alkalmából rendezett fogadáson a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusán vehették át a köztársasági elnök által adományozott magas állami elismerést.

– Nem az én érdemem ez az elismerés – nyilatkozta Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke. – Ezzel a kitüntetéssel elsősorban azt a munkát jutalmazták ilyen magas szinten, amit a KRE végez az itteni magyarság megmaradása érdekében, illetve az igaz üzenet – az evangélium – hirdetése terén. Ez az elismerés, hiszem, még nagyobb biztatást ad számunkra. Arra inspirál, hogy még nagyobb lendülettel vessük bele magunkat a munkába. Hogy gyülekezeteink növekedjenek, iskoláinkat, líceumainkat megőrizzük, fejlesszük, hogy le tudjuk küzdeni az előttünk tornyosuló akadályokat. Sohasem voltunk a meghátrálás emberei, s ezt nem is engedhetjük meg magunknak. Ebben kell megerősítsen bennünket ez a kitüntetés is.

- Ezt az elismerést nem én, hanem az a közösség kapta, ahol közel két évtizede szolgálok – vallja László Károly, a Felső-Tisza-vidéken szolgáló református lelkész, aki a szórványban élő magyarok megmaradásáért kifejtett munkája elismeréseként kapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét.

Marton Erzsébet

Istent keresem

Lk 9,37–50

„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink