Elkezdődött a hittankönyvek kiszállítása

2015. augusztus 06., csütörtök

A Kálvin Kiadó közleménye a hittankönyvek folyamatban lévő kiszállításáról.

A Kálvin Kiadó a Magyarországi Református Egyház összesített megrendelése alapján 2015. július 25-ével megkezdte az állami közoktatási intézményekben bevezetett kötelezően választható hit- és erkölcstan tanításhoz szükséges (ingyenes) hittankönyvek és munkafüzetek kiszállítását a hazai református gyülekezetek részére. Ennek végrehajtása a vonatkozó állami jogszabályokban, valamint a Zsinat hatályos szabályrendeletében foglaltak szerint történik. A tervek szerint augusztus 25-éig minden címzetthez megérkeznek a csomagok.

A tankönyvrendelés menetéről, a különböző iskolatípusokban a 2015/16. tanévben használható hittankönyvekről bővebben innen tájékozódhatnak.

Ezzel párhuzamosan a kiadó úgyszintén a jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyházi iskolák részéről megrendelt hittankönyveket is kiszállította a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. regionális raktáraiba.

A nyomtatásban nem kapható, kizárólag digitális fomában, ingyenesen(!) letölthető középiskolás modulfüzetek közvetlenül a kiadó, ill. azon keresztül a Református Pedagógiai Intézet honlapján érhetők el.

A 2015/16. tanévre szóló tankönyvekről bővebb tudnivalók a webáruházunkban itt olvashatók.

Kálvin Kiadó 

Istent keresem

Lk 8,40–56

„Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink