Előkészületek

2013. január 31., csütörtök

Guy Liagre, az Európai Egyházak Konferenciájának főtitkára a hét elején sajtótájékoztatón számolt be a szervezet tevékenységéről és a budapesti Nagygyűlés szervezésének folyamatáról. A RaM Colosseumban a világi és egyházi média képviselői is jelen voltak.

A 115 protestáns, ortodox, anglikán és ókatolikus tagegyházat tömörtő CEC főtitkára történelmi jelentőségűnek nevezte a találkozót, mert a hangsúly a szervezet újjászervezésén lesz. A júliusi nagygyűlésre 400 résztvevőt várnak Európából mindehonnan.

Guy Liagre a szervezet céljaként említette, el kell érni, hogy „a keresztények hangja hallható legyen Európában", ehhez pedig „egységesen kell megszólalniuk és cselekedniük", és meg kell határozniuk a helyüket a változó európai környezetben.

Az MTI kérdésére a CEC főtitkára a kontinensen tapasztalható migrációs folyamatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a szervezet Church and Society bizottságának álláspontja szerint Európa keresztény kontinens, amelynek társadalmai vallási értelemben plurálissá váltak.  Az előrejelzések szerint 2050-ben Európa népességének mintegy nyolc százalékát muzulmánok alkotják majd. Ezért a nem keresztény hitűekkel történő kapcsolattartásra „az egyetlen módszer a dialógus", melynek során „elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a keresztények hitét", ugyanakkor a keresztényeknek is el kell fogadniuk a máshitűek véleményét – jegyezte meg.

Rámutatott arra is, hogy a CEC ökumenikus kartája szerint megvan az emberek joga arra, hogy áttérjenek egy másik hitre, ezért el kell fogadni, hogy muzulmánok lehetnek keresztényekké és keresztények is lehetnek muzulmánokká. Jövő héten is tárgyalmi fognak a témáról, hiszen Varsóban találkoznak az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) képviselőivel, így Erdő Péter bíborossal, a CCEE elnökével is, aki a júliusi találkozó egyik díszvendége lesz.

A sajtótájékoztatón a CEC főtitkára megemlítette: a szervezetet 1959-ben alapították, amikor „Kelet és Nyugat között a kapcsolat meglehetősen nehézkes volt", ezért az első találkozót egy hajón tartották a Balti-tengeren, mivel a nyílt víz „nem tartozott se Kelethez, se Nyugathoz". A  CEC Genfben, Brüsszelben és Strasbourgban tart fenn központi irodát, Genfben az Egyházak Világtanácsával szoros a kooperáció, többek között a teológusképzésben. Strasbourgi irodájuk az Európa Tanáccsal működik együtt, amely emberjogi és etikai kérdésekkel foglalkozik, Brüsszelben pedig az egyházak és az uniós intézmények közötti kapcsolatokat ápolják.

Guy Liagre tevékenységüket illusztrálandó kitért arra is, hogy a közelmúltban kiadványuk jelnet meg az emberjogi kérdésekről, ezenkívül a családokkal kapcsolatos szabályozásról is adtak ki könyvet, amelyben hangsúlyozzák, a társadalom alapja a jó család, de egyúttal azt is figyelembe veszik, hogy sokan nőnek fel csonka családokban.

A tájékoztatón Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára is tartott egy rövid beszédet, amelyben elmondta, hogy az idén 70 éves MEÖT a kerek évfordulót a CEC budapesti nagygyűlésének vendégül látásával ünnepli, és mindenben támogatják a találkozó megrendezését és sikeres lebonyolítását a helyi szervezőbizottsággal és tagegyházakkal együttműködve.

Forrás: MTI

Ifjúsági segítőket keresnek a CEC budapesti Nagygyűlésére  Jelentkezni február 15 -ig lehet. 

Istent keresem

2Krón 1,1–17

„Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: Kérj valamit, én megadom neked!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink