Felavatják Molla Szadik síremlékét a velencei református temetőben

2011. augusztus 30., kedd

A Velencei Református Egyház közössége, a Lakiteleki Népfőiskola és a Nemzeti Fórum kezdeményezésére felújították Molla Szadik velencei síremlékét, amelyet szeptember elsején, 15 órakor avatnak fel.

Molla Szadik az Aral-tó partján született 1836-ban. Iszlám hitű volt, aki Üzbegisztán csatagáj törökségéhez tartozott. „Molla” volt, vagyis az írást és az olvasást ismerő, a Koránt magasabb szinten tanulmányozó mohamedán szerzetesjelölt. Magyarországon több neve is ismert volt: Molla Szadik, Csatagáj Izsák, Kongráti Izsák, Iszhak molla, Molla Tatár, Molla Izsák stb. Jól megtanult magyarul, a velencei emberek szerették, tisztelték őt. Bár iszlám hitét soha nem hagyta el, mégis jó barátságot ápolt a helyi tudós tiszteletes lelkésszel, Decsi Jánossal, aki 51 évig volt Velence református prédikátora.

Vámbéry Ármin neves keletkutató, őstörténész és nyelvtudás hozta magával Khívából Magyarországra, s távoli hazájába már sohasem tért vissza.
Ő volt Vámbéry Ármin „jobb keze”, egyúttal nyelvmestere és „élő szótára” is, hisz egész Európában ő volt az egyetlen, aki anyanyelvi szinten ismerte a türk nyelveket, ahogy az üzbég mellett saját anyanyelvét, a csatagájt is, ami a közép-ázsiai törökség közös irodalmi nyelve is volt.

Íróként és fordítóként is ismert volt, meséket és mondákat fordított magyarra és tett közzé több „Csatagáj (Csatagai) Izsák” néven. Legnagyobb munkája Arany János, Rege a csodaszarvasról című költeményének csatagáj nyelvre való átültetése, amely azonban soha nem jelent meg nyomtatásban.

Életének utolsó éveiben sokat betegeskedett. 1892-ben hunyt el, mohamedán szertartással és katonai tiszteletadással temették el a velencei református temetőben. Emlékét, életművét számos irodalmi, tudományos alkotás őrzi, s a velencei „élő emlékezet” és szájhagyomány sokáig őrizte a távoli, titokzatos országból, talán egy rokonnép fiaként érkezett török „molla” legendáktól övezett emlékét.

Program:

2011. szeptember 1. csütörtök, 15 óra: Gyülekezés a velencei református temetőben

Molla Szadikra emlékeznek:
Pápai Szabó György református lelkész,
L. Simon László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottság elnöke,
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke
Dr. Ravshanbek Duschanov, az Üzbég Köztársaság Magyarországra akkreditált ügyvivője

Istent keresem

Bír 17

„Most már tudom, hogy jót fog tenni velem az Úr, mert egy lévita lett a papom” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink