Globális felmérés a teológiai képzésről

2011. október 14., péntek

Az Egyházak Világtanácsa, a McCormick és a Gordon-Conwell Teológiai Szemináriumok világméretű felmérést készítenek a teológiai képzésre vonatkozóan. A kutatás célja a különböző egyházakban a teológiai képzés és a lelkészi szolgálatra való felkészítés tapasztalatainak feltérképezése.

Az elgondolás nem előzménytelen. Az Egyházak Világtanácsa évek óta komoly elhatározással figyeli a világ keresztyénségének teológiai tudományművelését. Ökumenikus továbbképzései, ösztöndíjai, nemzetközi konferenciái döntő módon befolyásolják a jövő nemzedék teológiai perspektíváját. Célkitűzése mindig kettős: egyrészt, hogy a teológus generáció számára olyan nemzetközi fórumot teremtsen, ahol a résztvevők kontextus érzékenysége és ökumenikus gondolkodásmódja nagyban meghatározza a párbeszéd jellegét; másrészt, hogy lehetőséget adjon a tudomány művelőinek, hogy megismerjék a világ különböző részén adódó egyházi, teológiai, etikai, társadalmi kérdéseket, és együtt próbáljanak meg szembenézni azokkal, illetve érvényes válaszokat megfogalmazni. A teológiai megközelítések megosztásának új és kreatív lehetősége, a Teológia és az Ökumené Globális Digitális Könyvtárának elindítása is, amely annak a jele, hogy a világszervezet felelősséget érez a tudományművelés, illetőleg Krisztus egyházának a jövője iránt.

Az internetes felmérés három szekcióból építkezik: az egyiket magánszemélyek, a másodikat lelkészképző intézetek, a harmadikat pedig tudományos szervezetek tölthetik ki. Ezúton bátorítunk minden érdeklődőt a kérdőív kitöltésére, hiszen a négy lelkészképző intézetünk vagy a Magyarországi Református Egyház Tanulmányi Bizottságának, Doktorok Kollégiumának állásfoglalása mellett elengedhetetlen a személyes véleményformálás. A kérdőív angol nyelven megtekinthető, illetve kitölthető a https://www.research.net/s/globalsurveyontheologicaleducation oldalon.

A digitális könyvtárról itt olvashat bővebben

Istent keresem

Bír 1,16–2,5

„Kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink