Globális fórum a jövő keresztyénségéről Dél-Koreában

2015. május 13., szerda

A két Korea közötti demilitarizált övezetben található Jeju szigetén gyűltek össze a világkeresztyénség képviselői, köztük Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora.

A rektor a Magyarországi Református Egyház koreai gyülekezetének lelkipásztora, Jeong Chae Hwa kíséretében, testvéregyházunk, a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) egyik legnagyobb gyülekezetének vezető lelkipásztora meghívására érkezett Koreába, ahol egy globális fórum keretében a rendszerváltás egyházi tapasztalatairól adott elő.

Kim Sam-Whan, a Debrecen-nagytemplomi egyházközséggel partneri kapcsolatot ápoló Myungsung gyülekezet lelkésze a PCK volt moderátora, egyben a Globális Fórum a Világkeresztyénség Jövőjéért (GFFWC) nevű szervezet elnöke is. A GFFWC május 5. és 11. között – „Ti vagytok a világ világossága" bibliai mottó jegyében – a változó globális környezetben lehetséges keresztyén tanúságtételről tanácskozott. A fórumon – mely a Koreai Intézet az Ökumené Jövőjéért szervezet szakmai támogatásával jött létre – koreai egyházvezetők és politikusok mellett olyan jeles előadók vettek részt, mint Agnes Aboum, az Egyházak Világtanácsának (EVT) moderátora, Craig Barnes, a Princeton-i Teológiai Szeminárium elnöke, Sam Kobia, az EVT korábbi főtitkára, vagy Rogate Mshana az EVT Szegénység, jólét és ökológia programjának igazgatója.

Bölcskei Gusztáv a Károli Gáspár Református Egyetem egyházszociológiai munkacsoportja által végzett kutatás legfrissebb eredményei alapján a magyarországi társadalmi és politikai változásokat, illetve az egyház szolgálatát értékelte. A rektor egyben mindkét koreai partneregyházunk, a PCK és PROK képviselőivel is találkozott, igét hirdetett a Lord Church nevű gyülekezetben, valamint a magyar református teológiáról adott elő két presbiteriánus teológiai akadémián.

A GFFWC a 20. században radikális növekedést megélő koreai keresztyén, elsősorban református közösségek globális felelősségvállalásának jegyében szervezi jövőlatolgató tanácskozásait, amellyel a 19. századi amerikai és kanadai misszionáriusok szolgálatát, a koreai nép történelme és a Koreai félsziget hőn áhított egységtörekvése során megtapasztalt nemzetközi, elsősorban keresztyén támogatást viszonozzák. Célkitűzései között van, hogy a jövő világegyháza számára új szellemiségű, „alternatív" egyházvezetőket képezzen, és közöttük hálózatot alakítson ki, „think tank"-ként járuljon hozzá a teológiai kutatás és stratégiai tervezés előmozdításához világszerte, valamint megerősítse a koreai egyházakat abban, hogy felelős vezető szerepet vállaljanak a jövő keresztyénségében.

„A reformáció 500 éves jubileumához közeledve az emberi civilizáció jelentős átalakulásának és a világkeresztyénség földrajzi súlyponteltolódásának szemtanúi vagyunk. A 21. század, amelyben a neoliberális kapitalizmus és a gazdasági globalizáció egyre növekvő befolyásával szembesülünk, nem az emberiség reménységének korszakát, hanem a korábbi generációk által soha nem tapasztalt krízis időszakát hozta el. A klímaváltozás, a természetes erőforrások kizsákmányolása, a föld ökoszisztémájának tönkretétele, háború, gazdasági polarizáció, vallási konfliktusok generációs és kulturális szakadék, lelki és mentális káosz mind veszélyek, amelyek az életünket fenyegetik. »Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig.« (Róma 8,22). Pontosan ebben a kaotikus időben hivatott az egyház arra, hogy a kapzsiság uralta világban Isten világosságát és dicsőségét testesítse meg eszkatológiai közösségként." (Részlet a szervezet küldetésnyilatkozatából)

Külügyi Iroda

Fotó: Jeong Chae Hwa

Istent keresem

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →