Helyzetfelmérés és segítségnyújtás

2018. november 14., szerda

Az észak-amerikai magyar református közösségek képviselőit fogadta a Zsinat elnöksége november 14-én a Magyarországi Református Egyház (MRE) székházában.

A találkozón egyéb témák mellett szóba került a lelkészutánpótlás kérdése, valamint hogy a Kárpát-medencei református anyaegyházak – a Generális Konvent keretei között – évek óta közösen lépnek fel a ma is zajló elvándorlás elsődleges célországaiban működő közösségek érdekében. A Generális Konvent operatív testületének részvételével zajló megbeszélésen értékelték a magyar kormány által létrehozott és szeptember óta működő egyházi ösztöndíjprogram eddigi tapasztalatait is, amely a Körösi Csoma Sándor Programon belül kifejezetten az egyházaknak biztosít pályázati lehetőséget lelkészek, teológusok és hitoktatók kiutazásához.

Bogárdi Szabó István püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke – aki a napokban tért vissza ausztráliai útjáról – az egyes közösségek sajátos helyzetének alaposabb feltárását tartotta szükségesnek a konkrétabb segítségnyújtáshoz.

A megbeszélésen az Egyesült Államokból Krasznai Csaba, a Krisztus Egyesült Egyházához tartozó Kálvin Egyházkerület püspöke vett részt, az egyházból jelen volt továbbá Király Tibor és Bodor Péter Pál lelkipásztor, a Kanadai Magyar Református Egyházak Szövetségének képviseletében pedig Vass Zoltán elnök és Szigeti Miklós lelkipásztor. Valamennyien a Magyar Diaszpóra Tanács november 15-i plenáris ülésére érkeztek Magyarországra.

A Magyar Diaszpóra Tanács 2011. évi megalakulása óta évente novemberben Budapesten találkoznak a diaszpórában működő magyar szervezek – köztük a nyugat-európai és a tengerentúli református közösségek – képviselői. Két éve jött létre az első találkozó a magyar református diaszpóra ilyen módon Magyarországon tartózkodó képviselőivel az MRE Zsinati Hivatalában, ahol megfogalmazódott az igény az állami szervezésű tanácskozáshoz kapcsolódó rendszeres találkozásra.

reformatus.hu

Istent keresem

Lk 9,1–17

„Ettek és jóllaktak mindnyájan;” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →