Himnusz Haitiért - az RVSZ mindenkinek ajánlja

2010. január 14., csütörtök

altAz amerikai presbiteriánus lelkész-költőnő, Carolyn Winfrey Gillette „Haitiban félelem van” címmel megírta egyházi énekét, himnuszát a földrengés áldozataiért, s a megpróbáltatást szenvedő országért. Az RVSZ minden tagegyházának ajánlja.

Az Amerikai Presbiteriánus Egyház, PC(USA) lelkésznője egy 19. századi, az „Áldott a Jézus keresztje…” kezdetű, 1881-ből származó egyházi ének dallamára írta meg az új éneket. Fájdalmasan felhangzó kérdései: Hol van itt a szeretet Istene? Hol vagy, Uram, a félelem idején? És a válasz: Ahol csak felkiáltanak Hozzád, Te ott vagy, amikor keresztet kell hordanunk, Te ott vagy, Urunk, Ezért küldd ki egyházadat szerteszét, Hirdetni, szolgálni Jézus nagy nevét.  A Református Világszövetség főtitkára, Setri Nyomi minden tagegyháznak megküldette ezt az éneket, hogy vasárnapi vagy más szolgálataik során mondják el a himnuszt  Haiti népéért mondott imáik között.  Az éneket mind a Református Világszövetség, mind az Egyházak Világtanácsa tagegyházai szabadon használhatják. (warc.jalb.de – 2010-01-15 – dr. békefy- www.reformatus.hu)

Istent keresem

Jel 20,1–6

„…vele fognak uralkodni ezer esztendeig” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →