Himnusz Haitiért - imahétre az RVSZ ajánlásával

2010. január 16., szombat

alt lalt

 

Az amerikai presbiteriánus lelkész-költőnő, Carolyn Winfrey Gillette „Haitiban félelem van” címmel megírta egyházi énekét, himnuszát a földrengés áldozataiért, s a megpróbált országért. Az RVSZ minden tagegyházának ajánlja.

Az Amerikai Presbiteriánus Egyház, PC(USA) lelkésznője egy 19. századi, az „Áldott a Jézus keresztje…” kezdetű, 1881-ből származó egyházi ének dallamára írta meg az új éneket. Fájdalmasan felhangzó kérdései: Hol van itt a szeretet Istene? Hol vagy, Uram, a félelem idején? És a válasz: Ahol csak felkiáltanak Hozzád, Te ott vagy, amikor keresztet kell hordanunk, Te ott vagy, Urunk, Ezért küldd ki egyházadat szerteszét, Hirdetni, szolgálni Jézus nagy nevét. A Református Világszövetség főtitkára, Setri Nyomi minden tagegyháznak megküldette ezt az éneket, hogy vasárnapi vagy más szolgálataik során használják a himnuszt Haiti népéért mondott imáik között. Az éneket mind a Református Világszövetség, mind az Egyházak Világtanácsa tagegyházai szabadon használhatják. (warc.jalb.de – 2010-01-15 – dr. békefy- www.reformatus.hu)

Istent keresem

Lk 9,51–62

„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink