Imádság Haitiért

2010. január 13., szerda

alt"Haiti needs to pray. We all need to pray together. = Haitinak imádkoznia kell. Mindnyájunknak együtt kell imádkoznunk!" (Dr. Louis-Gerard Gilles, korábbi  szenátor) 

Az egyik legnagyobb amerikai „református” egyház, a Presbiteriánus Egyház honlapján szinte azonnal, amint megérkezett a hírközlő szerveken át a tragikus hír a Haitit leromboló földrengésről, felhívást tettek közzé honlapjukon: imádságért és adakozásért. Most azt az imát adjuk közre, amit Amerika-szerte presbiteriánus, református, protestáns testvéreink a Allianz Imahét mostani alkalmain, rendkívüli istentiszteleteiken, majd vasárnaptól a keresztyén egység imahetén ismételten mondani fognak.

 

Ima Haitiért

 

Együttérző Istenünk,

kérünk, tekints le most Haiti népére.

Emlékezzél meg ebben a rettenetes eseményben

testileg-lelkileg megsebzett testvéreinkről

jóságosan és kegyelmesen.

Takard be kegyelmeddel azokat,

akikre rátört ez a tragédia,

szereteteddel borítsd be,

s őrizd meg őket mély fájdalmuk közt is a hitben.

Bár most belevesztek a félelembe, aggodalomba,

de Te megkeresheted, és kiemelheted őket ebből a mélységből.

Urunk, Istenünk,

Kérünk,  vezess minket egyházadként

az együttérzés és a cselekvő szeretet útján,

hadd találjuk meg a leghatékonyabb és gyors segítés módját,

hogy segítsük gyógyítani a sajgó, friss sebeket,

plántáljunk reményt a megrettent szívekbe,

s juttasd eszünkbe,

hogy amikor az egyik tag szenved,

vele szenved az egész test is.

Így minden szenvedő tagja a Testnek

a gyógyulás reményével viselheti fájdalmát,

a mi Urunkba vetett hit által,

aki meghalt, de feltámadott érettünk,

él, hogy éljünk Általa,

és Ura marad ennek a világnak,

meg a szenvedőknek is kegyelme és szeretete által. Ámen.

 

Imádság a Book of Common Worship presbiteriánus liturgiakönyv alapján.

Fordította, átdolgozta Dr. Békefy Lajos

Istent keresem

Jel 20,1–6

„…vele fognak uralkodni ezer esztendeig” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →