Ismét Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

2014. december 05., péntek

A Dunántúli Református Egyházkerület presbitériumai a következő hat éves ciklusra teljes egyhangúsággal ismét Steinbach József balatonalmádi-balatonfűzfői lelkipásztort választották meg az Egyházkerület püspökévé.

Steinbach József 2009. január 1. óta töltötte be az egyházkerület püspöki tisztét.

A presbitériumok szintén újraválasztották az egyházkerület eddigi vezető tisztségviselőit is: Dr. Huszár Pál főgondnokot, Köntös László lelkészi főjegyzőt és Dr Baráth István világi főjegyzőt.

Steinbach József 1964-ben született Veszprémben. 1991-ben szerzett lelkipásztori oklevelet a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Tanulmányai befejezése óta a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség lelkipásztora.

1999-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, középiskolai református vallástanári szakon; 2008-ban a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karán, antropológia-etika - társadalomismeret szakon szerzett oklevelet.

1999-től óraadó tanár a Pápai Református Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai Tanszékén,2007-2009 a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. 2009. január 1-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 2012-től a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke.

Eddig tíz önálló kötete, valamint több száz tanulmánya jelent meg.

Dunántúli Református Egyházkerület

Istent keresem

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →