Jubileumi diploma igénylése

2014. június 10., kedd

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem jubileumi diplomát ajánl fel a Tisza István Egyetemen, illetve a Debreceni Református Theológiai Akadémián 50, 60, 65, 70 éve végzetteknek.

Kérjük, aki elfogadja az Egyetem felajánlását, írásban jelezze 2014. augusztus 15-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori Hivatalában. (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.).

A visszajelzésnek tartalmaznia kell: az első lelkészképesítő vizsga idejét, helyét és egy rövid szakmai önéletrajzot.
A jubileumi diplomák átadására 2014. szeptember 6-án szombaton 11 órakor a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában ünnepélyes keretek között kerül sor.

ttre.hu

Istent keresem

Lk 9,1–17

„Ettek és jóllaktak mindnyájan;” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →