A Budapest-pasaréti templom évfordulója

2012. június 12., kedd

73 éve a mai naponszentelték fel a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség templomát, amely az ország egyetlen Bauhaus stílusú protestáns szakrális épülete

Pasarét területe az első világháború után épült be kertes családi házakkal. Az első templom a ferences rend Padovai Szent Antal temploma volt, mely az 1930-as évek elején épület mg. Ekkor Pasarét református lakossága még a Budapest-Budai Református Egyházközséghez tartozott, és a lakóhelyüktől jó pár kilométerre található Szilágyi Dezső téri református templomban vehettek részt az istentiszteleteken.

A pasaréti református hitélet első állomása a Labanc utcai iskola egyik tantermében tartott bibliaóra volt, majd a János-kórház egyik helyisége. Később a Fenyves utcai iskola tanterme adott otthont a gyülekezeti alkalmaknak. 1937-ben megalakult missziói egyházközség hamarosan adminisztrátor lelkészt kapott, dr. Szabolcska László személyében. A Gábor Áron utca 10. alatti ház helyiségeiben rendeztek be lelkészi hivatalt és egy 110 főt befogadni képes istentiszteleti helyet.

Következő évben anyaegyházközséggé nyilvánítják a gyülekezetet, dr. Joó Sándort, pedig lelkészévé választják, aki élete végéig szolgált itt. Szintén 198-ban Budapest székesfőváros 600 négyszögöles telket adományoz a gyülekezetnek templomépítés céljára, a Torockó utcában.

A 600 fős templomot ifj. Szabó László és Márton építészmérnök presbiterek tervezték. Az épület az 1920-as években Németországban kialakult Bauhaus modern szemléletű stílusában fogant, ennek jegyében a díszítetlenség és a zárt geometriai formák jellemzik. 1938 novemberében történt meg az alapkőletétel, felszentelésére 1939. június 12-én került sor, Ravasz László szolgálatával. Erre az alkalomra készült el a templom 206 kg-os harangja, mely a széles esőfogóval védett bejárat mellett emelkedő terméskő-falban kapott helyet. A templomnak nincs tornya, a betlehemi csillagot egy rúd tartja a magasba.

A templom téglalap alaprajzú, a hátsó részében karzattal. Itt kapott helyet 1940-től az orgona.
A hajót a keleti oldalon fejezet és díszítés nélküli oszlopsor tagolja. Ezen az oldalon eredetileg eltolható üvegajtók voltak, amelyeket a második világháború után részben befalaztak:így ma a fény a befalazott rész feletti üvegtáblákon keresztül árad be . A templom szószéke, mely a hajó hossztengelyében helyezkedik el a liturgikus térben, eredetileg virágstukkó-díszes betonépítmény volt, de az 1960-as években ezt dísztelen faborításra cserélték. A szószék előtt álló kerek fehérmárvány úrasztala, mely egy ugyancsak kerek szürkemárványkörcikkelyekből összetevődő pódiumon áll, id. Beke Balázs és felesége adománya.

Millisits Máté

Istent keresem

2Krón 1,1–17

„Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: Kérj valamit, én megadom neked!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink