„Kárpátalján aki magyar, az hívő ember is”

2010. március 17., szerda

altCsak úgy maradhat meg a kárpátaljai magyarság Európa térképén, ha van identitása és célja, valamint Isten dicsőségére akar élni – nyilatkozta Zán Fábián Sándor, miután átvette a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést. A kárpátaljai püspök, valamint László Károly, a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum lelkész igazgatója a kárpátaljai magyarság fennmaradásának megőrzése érdekében tett munkájáért kapott magyar állami kitüntetést.

„Ez a kitüntetés számomra annak a jele, hogy Magyarországon figyelemmel kísérik a munkánkat, az életünket, azokat a harcokat, küzdelmeket, amelyek mindennaposak Kárpátalján, és azokat az eredményeket is látják, értékelik, amelyeket el tudtunk érni az itteni körülmények között”– mondta Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök az Európa Rádiónak, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetés átvétele után.

 

alt„Számomra a legfontosabb az, hogy jóleső érzés legyen magyarnak lenni, büszke lehessen rá az ember, hogy magyar. Ahhoz, hogy megmaradjunk, fontos, hogy valóban szabadon használhassuk az anyanyelvünket, az óvodától kezdve a felsőfokú oktatási intézményekig és a közösségeinkben lelkiismeretesen vállalhassuk azt, hogy mi magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, és magyar történelmünk, múltunk van. Ezek a gyökerek az életet jelentik számunkra, a jövő biztonságát adják. Csak úgy maradhatunk meg itt Európa térképén, ha van identitásunk, van célunk, és ezt a célt egymásért és Isten dicsőségére akarjuk, és tudjuk elérni” – mondta a püspök. Zán Fábián Sándor beszélt arról is, hogy a határon túl élő magyar közösségek életében az egyház mindig kettős feladatot töltött be, kettős elvárás van az emberek oldaláról; egyrészt, hogy hirdesse az evangéliumot, másrészt, hogy megőrizze a nyelvet és erősítse az emberek nemzeti öntudatát. „Mi itt Kárpátalján ezt a két feladatkört megpróbáljuk betölteni, elsősorban Isten akaratának engedve, és Isten akaratát teljesítve. Ez a két feladat: evangélium és nyelv” – mondta, majd hozzátette: „Én hiszem, hogy Istennek terve volt és terve van a magyar nemzettel. Hálát adok azért, hogy minden kísértés és buktató ellenére itt Kárpátalján eddig megmaradtunk, és igyekszünk, hogy az unokáink is elmondhassák majd, hogy megmaradtak, és boldogulnak.”

Hallgassa meg az Európa Rádió interjúját Zán Fábián Sándorral!

altLászló Károly, a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum lelkész igazgatója. A Felső-Tisza-vidéken szolgáló református lelkész a kárpátaljai szórványmagyarság megmaradása érdekében kifejtett munkásságáért kapta meg a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. „Nagyon jó érzés ilyen állami kitüntetésben részesülni, és azt hiszem, velem együtt így éreznek a szórványgyülekezetek tagjai, és a técsői református líceum tanári kara, diákjai.” László Károly 18 éve szolgál a gyülekezetben, és azóta két szórványgyülekezetet is sikerült létrehozniuk Aknaszlatinán és Rahón. Mindkét helyen templomot építettek. A lelkipásztor elmondta, hogy 12 évvel ezelőtt azért hozták létre a técsői református líceumot, mert itt a végeken szórványban élnek a magyarok: Kőrösmező, Rahó, Gyertyánliget, Szlatina – ezeken a településeken sajnos a magyarság az elmúlt évtizedek alatt szinte teljesen beolvadt az ukrán közegbe. „Mi ezeket a gyermekeket szeretnénk megmenteni Istennek, a hazának, hogy ne vesszenek el, ne olvadjanak be az ukrán közösségekbe. Büszkén mondom, hogy a jelenlegi 105 tanulónk közül 46-an a szórványokból jöttek a református líceumba” – mondta az igazgató. 

altA líceumban magyarul oktatnak, és az ukrán állam nem szól bele az oktatási rendszerünbe. Az összeg azonban, amivel támogatják az egyházi fenntartású líceumokat, nagyon kevés,  az elmúlt esztendőben még a tanárok fizetését is megvonták, tehát külföldi adományok, szülői hozzájárulások és a gyülekezetek önkéntes adományaiból tudják fenntartani a református líceumokat. László Károly elmondta: „Magyar történelemre, biblia- és egyházismeretre tanítjuk a gyermekeinket. Próbáljuk gyökereinket megerősíteni, és olyan egyházi elit réteget képezni Kárpátalján, amelyben látjuk a jövő egyházának lelkészeit, hitoktatóit, vallástanárait. Kárpátalján az egyházak komolyan odaálltak a magyar kultúra ápolása mellé. Kárpátalján aki magyar, az hívő ember is.”
Técsőn bővítjük a líceumot, mert nagyon sok jelentkező van, és a hely szűke miatt a jelentkezőknek csak alig a felét tudjuk felvenni. Szerencsére a Szülőföld Alaptól elnyert pályázat által most bővítjük a líceumot 60 fővel és egy egyházi óvodának is helyet szánunk az épülő iskolaszárnyban. Az itteni magyarság úgy megedződött és olyan erős hittel rendelkezik, hogy a nehézségek közepette is meg tud állni és reménnyel tekint a jövő elé. Ezzel a kitüntetéssel – Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt – nem csak én, hanem az egész Felső-Tisza menti magyarság lett kitüntetve.

Hallgassa meg az Európa Rádió interjúját László Károllyal!

Fekete Zsuzsa/Fodor Zsófia

Istent keresem

Lk 9,37–50

„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink