Katonai imakönyv

2010. április 12., hétfő

Az idei esztendő húsvétjára jelent meg a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökségének (Katonai Ordinariátus) gondozásában az a kötet, amely az Ima- és olvasókönyv a Magyar Honvédség számára címet viseli.

A több mint 1100 oldalas kiadvánnyal a szerkesztőknek az volt a célja, hogy „egy tartalmas, mondanivalójában és stílusában is megváltozott és megújult könyvet készítsenek el”.
Az imakönyv első része a Katolikus Egyház alapvető tanítását tartalmazza. Jézus imája, a Miatyánk mondatainak magyarázatain keresztül átvezeti az olvasót az egyházi hagyomány alapján kidolgozott tanításokhoz (például a szentségeket, a tízparancsolatot, az egyházi év ünnepeit, az erényeket mutatja be).
A könyv a katonai imák és elmélkedések mellett Istenkereső imákat és elmélkedéseket is tartalmaz, közelebb hozza forgatóihoz Jézus Krisztus személyét; a szeretetről, a szenvedésről és a föltámadásról éppúgy ír, mint a nap megszenteléséről, az Eucharisztia ünnepléséről vagy a karácsonyról. Külön fejezet szól a Szentháromságról és Szűz Máriáról. Szerepelnek a katonai imakönyvben angyalokhoz szóló imák, valamint a hazáért, a családért és a közösségért mondható imádságok. A kötetben a Bibliából vett részek mellett a nagy egyházírók imái és elmélkedései, valamint több mint száz költő, író, tudós gondolkodó, államférfi és katona írásai olvashatók.

A kiadvány nem kerül kereskedelmi forgalomba: a Katolikus Tábori Püspökség terjeszti a Magyar Honvédségben. A püspökség kiadásában első alkalommal 2004-ben jelent meg hasonló imagyűjtemény.

 

Forrás: www.katolikus.hu

Istent keresem

Lk 8,40–56

„Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink