Képes kiadvány a Presbiteri Szövetség 20 évéről

2010. október 07., csütörtök

20 éves a Magyar Református Presbiteri Szövetség címmel ünnepi kiadványt jelentetett meg a szövetség.

20 éves a Magyar Református Presbiteri Szövetség címmel ünnepi kiadványt jelentetett meg a szövetség.

altA kis formátumú füzetecske képekkel mutatja be a húsz évvel ezelőtt újraindított szövetség életének fontosabb eseményeit.

Megismerkedhetünk az első választott tisztikarral, akiket az 1991-es közgyűlés iktatott tisztükbe. A tahi üdülőben tartott nemzetközi és hazai presbiteri konferenciákat is felidézik a fotók. A nemzeti megmaradás, a családvédelem, közösségépítés, hit és erkölcs, a misszió, a nemzeti sorskérdések, az EU, a népesedési kérdések, a gyülekezet mint család, a hívő ember és a világ témakörökben tartott hazai és határon túli nemzetközi találkozók is megelevenednek a képeken.

A presbiterképzést segítő kék és aranyfüzetek sorozatról is tudomást szerzünk, láthatjuk a Presbiter c. lap utolsó néhány színes példányát. A magyar Parlament tagjai és az EU-s képviselők három kiadványt kaptak meg kiadványonként közel négyszáz példányban: Békefy Lajos könyvét Isten diplomatája címmel Dag Hammarskjöldről, az ENSZ második főtitkáráról, hitéletéről, J. Douma Tízparancsolatról írt magyarázatos munkáját és Szabó Imre, A jó hír címen megjelent evangélizációs kötetét a Biblia szívéről.

A kiadvány tartalmazza a Presbiteri Szövetség alapító tagjainak a névsorát (57 név). A kötetet előszó vezeti be, s ad röviden tájékoztatást a Szövetség sokrétű szolgálatáról gyülekezeteink, Kárpát-medencei református népünk mindennapi életében. (drbl)

Istent keresem

Bír 1,1–15

„Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink