Közös az ügyünk, közös a felelősségünk

2011. május 23., hétfő

A Dunántúl szinte minden szegletéből érkezett Pápára az több mint 60 polgármester, akik szombaton a Dunántúli Református Egyházkerület által szervezett Dunántúli Református Polgármesterek I. Találkozójának résztvevői voltak. A 2010. őszén az "Orvoskonferenciával" elkezdett találkozó sorozattal az Egyházkerület szeretné megszólítani a Dunántúlon élő, különböző szakterületeken dolgozó református társadalmi csoportokat.


Steinbach József püspök áhítatában kiemelte, hogy a közösségért, a másokért, mások ügyéért végzett, hűséges  munka "istentiszteletté" lesz, és a konferencián résztvevőknek különösen szép, Istentől kapott feladatuk a magyar - dunántúli - vidékért végzett szolgálat, amelyben minden nehézség ellenére megtalálhatók az Isten által elkészített nyitott kapuk.

alt

Szászfalvi László államtitkár és Steinbach József püspök

Köntös László lelkészi főjegyző, a konferencia moderátora köszöntőjében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a reformátusság ma is társadalmat alakító-formáló erő, ugyanakkor az elmúlt húsz évben nem sikerült tisztázni a keresztyénség társadalmi szerepét, és ezért különösképpen is fontos, hogy a gyülekezetekben élő keresztyének tudatában legyenek annak, hogy ők is társadalmi tényezők - ebben szeretne segíteni az egyházkerület által szervezett konferencia is.

Szászfalvi László államtitkár előadásában kifejtette, hogy a kormány "stratégiai szövetségesként" tekint az egyházakra, hiszen Magyarországnak és a magyar vidéknek meg kell újulnia, és ebben az egyház társadalomformáló hatásának, kapcsolatrendszerének, közösségmegtartó erejének különösen fontos szerepe van. Az államtitkár az önkormányzatok és a helyi egyházközségek együttműködésének szükségességét hangsúlyozta, majd ismertette azokat a már megvalósult illetve a jövőben megvalósuló támogatásokat, amelyekkel a kormányzat az egyházak közösségmegtartó szolgálatát szeretné elősegíteni. (Az államtitkár előadásáról itt olvashat bővebben.)

alt

A konferencia második részében a hat dunántúli református egyházmegyében élő egy-egy polgármester beszélt arról, hogy az ő munkájukban, mit jelent református voltuk. Előadásaikban és a hozzászólásokban előkerültek a ma aktuális problémái: a településről elvándorló fiatalok, a munkalehetőségek hiánya, az óvoda-iskola bezárások, a kis létszámú településeken élők sokszor kilátástalannak tűnő helyzete, a szolgáltatások fokozatos megszűnése. De a tagadhatatlan, mindennapos problémák mellett megjelent egy másik hang is: a  reménység, a küzdeni akarás, a lelkiség hangja. A megszólalók egyöntetűen hitet tettek a tenni akarás mellett, hangsúlyozták a példamutató élet és szolgálat fontosságát, azt a "református minimumot", miszerint a polgármester-gyülekezeti tag egymástól elválaszthatatlanak látja a település és a helyi egyházközség életét, arra törekszik, hogy az önkormányzatot és a gyülekezetet egymáshoz közelebb kerüljön és így közösen tudják megtartani a "templomot és iskolát".

“Tegyünk meg mindent a vidékért, ez közös ügyünk és közös felelősségünk - zárta a Dunántúli Református Polgármesterek I. Találkozóját Steinbach József.

A találkozó-sorozat ősszel folytatódik, a dunántúli református orvosok október 1-én, a református jogászok október 8-án találkoznak Pápán.

Forrás: refdunantul.hu

Istent keresem

2Krón 30

„...tartsanak páskát Izráel Istenének, az Úrnak a tiszteletére” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →