Körlevél a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alapról

2016. október 15., szombat

Körlevél a Magyarországi Református Egyház valamennyi lelkipásztora részére a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alap javára lehetséges adakozásról.

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.”  (2Kor 9,8)

Kedves Lelkipásztor Testvérünk!

A kárpátaljai nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek nehéz helyzetét megismerve jött létre 2008-ban a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alap. Azok a kárpátaljai nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek, akik a kommunizmus legnehezebb időszakában is vállalni merték a szolgálatot a gyülekezetekben, ma sem kapnak állami nyugdíjat vagy nyugdíjuk még az ukrajnai viszonyok között is a megélhetési minimum alatt van. Az ő ellátásuk többlet terhet ró a kárpátaljai egyházkerületre, ám a megfelelő anyagi fedezet hiányában ez nagy nehézséget jelent. Az Alap célja ezeknek a testvéreinek havi rendszeres jövedelmének biztosítása, illetve kiegészítése.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a segélyezési alaphoz minden Kárpát-medencei református részegyházban szolgáló lelkész csatlakozhat a maga egyházán keresztül. A magyarországi lelkészektől beérkező összeget rendszeres időközönként a Református Lelkészi Nyugdíjintézet juttatja el Kárpátaljára, ahol az egyházkerületen keresztül kapják meg minden hónapban a rászorulók a támogatást. Hálaadással jelentjük, hogy az elmúlt esztendőben 3,4 millió forintot meghaladó összeggel támogattuk szolgatársainkat a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alapból, ezúton is köszönjük lelkipásztor testvéreink áldozathozatalát!

Most ismét adakozásra hívunk a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alap javára. Egy-egy stóla díjának felajánlásával hozzájárulhatunk nehéz helyzetben lévő szolgatársaink anyagi terheinek enyhítéséhez, mert „mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk…” (Róm 15,1).  Kérjük, hogy a lehetőségei szerint felajánlott összeget „Kárpátaljai nyugdíjas lelkész segély” megjelöléssel a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 11784009-20212368 számú, a fenti célra elkülönített számlájára juttassa el.

Budapest, 2016 októbere

Szolidaritását megköszönve, életére és szolgálatára Isten áldását kérve,

Testvéri köszöntéssel:

 

Dr. Huszár Pál

   főgondnok

az MRE Zsinatának világi elnöke

Dr. Szabó István

   püspök

az MRE Zsinatának lelkészi elnöke

Istent keresem

1Thessz 4,9–12

„...csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →