Lelkésztovábbképző tanulmányi nap Sárospatakon

2011. november 03., csütörtök

„Jézuskép Európa vallásos kontextusában”– címmel rendez lelkésztovábbképző napot a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia.

Időpont:

2011. november 18.

Helyszín:
Sárospataki Református Teológia Akadémia (Imaterem II. emelet)
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

Elektronikus jelentkezési lap:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEstTUV4Zlp2bVhHSEwtczFDVU1DX1E6MA

Program:
09:30 – 09:45 – Megérkezés
09:45 – 10:00 – Köszöntés, bevezető gondolatok (Enghy Sándor)
10:00 – 10:50 – „Kölcsönösnek tekinthető-e az antropológia és krisztológia kapcsolata?” (Martien Brinkman, VU Amszterdam)
10:00 – 11:15 – Kávészünet
11:15 – 12:10 – „Jézuológia-krisztológia-szótériológia: hangsúly változások” (Szűcs Ferenc, Budapest)
12:10 – 13:00 – Ebéd
13:00 – 13:20 – Zenetörténet 20 percben (Beidek Adrienn)
13:20 – 14:30 – A téma csoportos feldolgozása, összegzés

Csoportok:
SRTA Bibliai Tudományok Intézete
SRTA Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete
SRTA Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelési Tudományok Intézete

Istent keresem

1Thessz 2,17–20

„...annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →