Lelkésztovábbképző tanulmányi nap Sárospatakon

2011. október 02., vasárnap

„Teológia a tudományok között”– címmel rendez lelkésztovábbképző napot a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Időpont: 2011. október 12.

Helyszín: Sárospataki Református Teológia Akadémia (Imaterem II. emelet)
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

Jelentkezési lap elérhetősége: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtxZ01sQzNnTTRycjJ1bEJFbzI3ZUE6MA

Program:
09:25 – 09:40 – Megérkezés
09:45 – 10:00 – Zenetörténet 15 percben (Beidek Adrienn)
10:00 – 10:15 – Köszöntés, bevezető gondolatok (Csomós József, püspök)
10:15 – 11:15 – „Teológia a tudományok között” (Maróth Miklós, MTA alelnöke)
11.15 – 11:30 – Kávészünet
11:30 – 12:30 – „Teológia a tudományok között” (Bölcskei Gusztáv, püspök)
12:30 – 13:30 – Fogadás a Szikszai teremben, I. em
13:30 – 14:30 – A téma csoportos feldolgozása, összegzés

Csoportok:
SRTA Bibliai Tudományok Intézete
SRTA Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete
SRTA Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelési Tudományok Intézete

Istent keresem

Jak 1,9–18

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →