Magyar evangélikus a GEKE vezetőségében

2012. szeptember 28., péntek

Szeptember 24-én megválasztották az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) új tanácstagjait és helyetteseit, majd az újonnan létrejött tanács tagjai egy nappal később arról szavaztak, kik legyenek az új elnökség tagjai.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi és Ökumenikus Osztályának vezetőjét, Cselovszkyné dr. Tarr Klárát a tanács tagjává és a háromtagú elnökség egyik tagjává is megválasztották. Cselovszkyné dr. Tarr Klára helyettese a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke, dr. Bölcskei Gusztáv püspök lett.

Az új elnökség tagjai Cselovszkyné dr. Tarr Klára mellett dr. Friedrich Weber, a Braunschweigi Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke és dr. Gottfried W. Locher, a Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége Tanácsának elnöke lettek.

A GEKE hatévente megtartott nagygyűlését idén szeptemberben Firenzében rendezték. A százhat európai protestáns egyháztagból álló szervezet kereken 50 millió protestáns embert képvisel. Az 1973-ban aláírt Leuenbergi konkordia a szervezet alapdokumentuma, amelynek alapján a protestánsok közösséget vállalnak az úrvacsorában és elismerik egyházaik keresztségét. A tanács tizenhárom tagból és tizenhárom helyettesből áll.

Forrás: evangelikus.hu

Istent keresem

2Krón 30

„...tartsanak páskát Izráel Istenének, az Úrnak a tiszteletére” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →