Megjelent a Presbiter pünkösdi száma

2010. május 14., péntek

altA Magyar Református Presbiteri Szövetség húsz oldalas lapja pünkösdi ünnepköszöntő tartalommal, színes képekkel jelent meg.

Lélekoltás címmel olvashatjuk Joó Sándor pünkösdi vezércikkét, és néhány pünkösdi verset. A régi, szép „Jövel, Teremtő Szentlélek” kezdetű Hrabanus-himnusz szerzőjéről is olvasunk. A lapelőd, a Magyar Presbiter 80 évvel ezelőtti számából ma is aktuális témát emelt ki Dr. Kis Domokos Dániel „A presbiternevelés kérdése egyházunkban” címmel. Dr. Ecsedy Aladárról ír sorozatában Dr. Papp Vilmos, a Nehéz kérdések sorában Dr. Ritoók Pál a siker  bibliai megközelítéséről ad közre értékes gondolatokat. Beszámolót olvashatunk közgyűlésünkről, a sárospataki presbiterképzésről. 250 éve született Pálóczi Horváth Ádám énekírónkról is megemlékezünk, ugyanígy a 30. dunamelléki „virágszombatról”. A lap közli az országos presbiteri imanap programjavaslatát és a 17. nemzetközi presbiteri konferencia programját.  Körzeti presbiteri konferenciákról rövid tudósítások jelzik Szövetségünk és a presbiterek tartalmas életét, ugyancsak a részletes naplózást szövetségünk életéről. A bibliai kvíz 11. fordulójának kérdései mellett könyvajánlót is kapunk. Kálvin tiszta forrásaiból címmel olvashatjuk Dr. Tóth János részletes tudósítását a sarkadi presbitertalálkozóról, melyen erdélyi testvérek is részt vettek. A Kárpát-medencei presbiteri életről ad aktuális tájékoztatást néhány cikk Királyhágómellékről, Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról.

 

altDr. Békefy Lajos felelős szerkesztő köszönti a záró oldalon a júniusban Amerikában megalakuló új református világszervezetet, s képekkel mutatja be az új világcsalád logójának összetevőit. A még további érdekességeket, hitépítő cikkeket tartalmazó  pünkösdi számot  nem csak presbitereknek, hanem érdeklődő református gyülekezeti tagoknak is ajánljuk. (dr békefy-röhrig klaudia)

Istent keresem

Bír 1,1–15

„Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink