Megjelent az Igazság és Élet 2011/3. száma

2011. július 06., szerda

A lap a nyári hónapokra tartalmaz igetanulmányokat, prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, valamint segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, illetve a tanévnyitó istentisztelethez, ifjúsági bibliaórához ad gazdag segédanyagot.  

A kitekintés rovatban Dr. Hodossy-Takács Előd érdekes és aktuális beszámolója olvasható a holland lelkészképzésben bekövetkezett változásokról, továbbá Dr. Fazakas Sándor írását a teremtés hete feldolgozásainak lehetőségeiről.

Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Továbbképző Intézet címén (4026 Debrecen, Kálvin tér 16), a tovabbk@drk.hu e-mail címen, vagy faxon: +36-52/516-826 illetve telefonon +36-52/516-826. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál, valamint a Debreceni Református Könyvesboltban.

Istent keresem

Jel 20,1–6

„…vele fognak uralkodni ezer esztendeig” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →