Megjelent az Igazság és Élet

2014. június 24., kedd

Megjelent az Igazság és Élet 2014/3. száma, amely július, augusztus és szeptember hónapokra (a Szentháromság utáni 3. vasárnappal kezdődően a 15. vasárnapig bezárólag) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz.

Ettől a számtól kezdve folytatátos kazuális igehirdetési vázlatok találhatóak a füzetben, amely most a Filippi levél alapján írt temetési textusfeldolgozásokkal veszi kezdetét. A kitekintés rovatban Fazakas Sándor tanulmányát olvashatjuk a Barmeni Hitvalló Nyilatkozat megjelenésének 80 éves jubileumával kapcsolatban, a könyvajánlóban pedig Michael Welker: „Mi történik az úrvacsorában?" című könyvéről találhatunk recenziót.

Az Igazság és Élet nyomtatott és online változatban (a korábbi számok is) folyamatosan megrendelhető a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén (4026 Debrecen, Kálvin tér 16), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni Református Könyvesboltban.

Forrás: ttre.hu

Istent keresem

Lk 20,9–19

„A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink