Megjelent az Igazság és Élet 2020/1 száma

2019. december 17., kedd

Január, február és március hónapokra, újévtől böjt 5. vasárnapjáig tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez az Igazság és Élet folyóirat következő száma. Segítséget nyújt továbbá a kazuális szolgálatokhoz, gyermek-istentiszteletekhez.

Ebben a számban külön előkészítés és prédikációvázlat található egy háborús emlékmű felavatásához. A kitekintés rovatban ezúttal Szabó Lajos „Tradíció és nyitottság – a megújulásra kész közösség" című gyülekezeti csendesnapra készült előadása olvasható.

A könyvajánlóban Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.) Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről; Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés?; valamint Volkert Haas: Mágia és mitológia Babilóniában című kötetekről találhatunk recenziót.

Megrendelhető nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517" Református Könyvesboltban is.

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →