Megtalált kiút

2013. július 08., hétfő

Július 7-én, este, tíz óra után fogadták el az Európai Egyházak Konferenciájának új alkotmányát Budapesten. Másnap ez volt a fő témája a Hélia hotelben tartott sajtótájékoztatónak.

Az Európai Egyházak Konferenciája XIV. Nagygyűlésének július 7-i ülése a szervezet alaptörvénye harmadik olvasatának tárgyalásával kezdődött. Az alkotmány szövegére a moderátorok segítségével reflektálhattak a delegáltak. Kérdések elsősorban a taglétszámot illetően merültek fel, valamint a szervezet képviselőjének és főtitkárának az alapszabályban rögzített feladatkörével kapcsolatban. A viták ellenére késő estére sikerült a preambulumot elfogadni, ezzel megújítani a CEC szerkezetét, a tisztújítás másnapra maradt. Ekkor megszavazták a központi bizottság tagjait és az új vezetőket. A CEC kormányzó testületének elnöke Christopher Hill, anglikán püspök lesz, a két alelnök pedig Karin Burstrand, a Svéd evangélikus egyháztól, valamint Emmanuel metropolita lesznek.
A szervezetnek várhatóan a budapesti kongresszus határozatai adhatnak új, dinamikus előrehaladást.

 

A hajó továbbhalad

Klaus Rieth, a németországi Württembergi evangélikus egyház főtanácsosa, a július 8-i zárósajtótájékoztató moderátora, azt kérte a megszólalóktól, Emmanuel metropolitától, a CEC elnökétől, valamint Guy Liagretól, a szervezet főtitkárától, hogy foglalják össze mindazt, ami az elmúlt héten a tanácskozások alatt történt.

„Egy rendkívül hosszú és gyümölcsöző utazáson vettünk részt a Nagygyűlés ideje alatt. Oda tudtak megérkezni, ahova szerettek volna: az új alkotmány elfogadásához"—hangzott el Emmanule metropolitától. Az elnök kiemelte azt is, hogy négy hosszú év vezetett el az új alkotmányig, ami nem lehet tökéletes, mindenkinek tetsző. Hiszen a tökéletesség Isteni attribútum. A metropolita úgy gondolja, hogy a szervezet a jövőben jobb alapokon tud majd működni.

Guy Liagre, a CEC főtitkára az elmúlt napok nehézségeiről beszélt, arról, amik a különböző munkacsoportokban előfordultak, valamint a módszertannal kapcsolatban felmerültek. „Mégis megtaláltuk a jogi és mindenféle útvesztőkből kivezető utat, ami jórészt a Nagygyűlés moderátorainak is köszönhető volt"- mondta a főtitkár. „Olyan modus vivendi született, amit az összes delegált elfogadott"— jelentette örömmel. Majd arról szólt, hogy a Nagygyűlésen folytatott párbeszédek, megszólalások rendkívül emocionálisak voltak, de végeredményében pozitív döntés született. Végül a főtitkár abbéli reményét fejezte ki, hogy továbbmennek a megkezdett ökumenikus úton. Hozzátette, hogy olyan hajót építettek újra, ami már úszott a vízen, de most tovább fog haladni.

Ifjúsági kérdések

A következőkben újságírói kérdésre válaszoltak a CEC elöljárói. A kérdés az ifjúságnak a CEC-ben betöltött szerepéről, helyéről szólt.

Emmanuel metropolita kitért válaszában a kisebbségeknek a szervezetben betöltött szerepére. Elhangzott, hogy a továbbiakban is nagyon számítanak a fiatalok munkájára. Majd elismételte, hogy nem lehet tökéletes a mostani alkotmány, ahogy nyilván a hozzá vezető út sem az volt. „De nekünk folytatnunk kell a megkezdett utat"— nyomatékosította. Hozzáfűzte azt is, hogy nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ők egy közös jóért dolgoznak. „Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy meg kell látni a különbséget a fény és a tűz között. Nekünk a fényre van most szükségünk"-fejezte be az elnök.

Liagre, azt hangsúlyozta, hogy CEC-ben vannak  olyan ifjúsági delegáltak, akik részt vettek a szavazásban, az alkotmányozó döntésben is. A párbeszédbe már sokukat belevonták a kezdetektől. A főtitkár meglátása szerint ők jelenthetik az egyensúlyt és dialógust köztük.

Kováts Annamária, evangelikus.hu, Fotó:Peter Kenny/CEC

További, a CEC XIV. Nagygyűlésével foglalkozó  cikkeink

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink