Nemzetközi konferencia a vallásszabadságról

2010. május 26., szerda

Az egyházakról szóló törvény húsz éves évfordulója alkalmából tanácskoznak a vallási esélyegyenlőség  hazai és külföldi szabályozásáról, gyakorlatáról.

2010-ben húsz éves lett a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény. Az évforduló alkalmat ad az állam és az egyházak kapcsolatának, a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos alapjoga érvényesülésének komplex módon történő áttekintésére, melynek lényeges eleme a vallási alapon történő diszkrimináció tilalma, valamint az esélyegyenlőség megteremtésének kötelezettsége, a vallásközi párbeszéd elmélyítése.

A vallási sokszínűség előmozdítása és a megkülönböztetések leküzdése, továbbá az egyházak közötti párbeszéd előmozdítása érdekében szakmai konferenciákra és az állampolgárok tájékoztatása érdekében ismeretterjesztő kiadványok publikálására van szükség. Ezért az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének olyan nemzetközi konferencia rendezése volt a célja, mely a hazai viszonyok bemutatásán túlmenően más országok vallásszabadságával, az esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatos szabályozásának és gyakorlatának megismerését, komparatív elemzését tűzi ki célul.

A konferenciát "A vallási diszkrimináció ellen - az esélyegyenlőség megteremtéséért" - A vallási alapon történő diszkrimináció tilalma, valamint az esélyegyenlőség megteremtésének kötelezettsége címmel 2010. június 1-2. között a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ Dísztermében (1014, Budapest, Országház utca 28.) rendezik meg.

A részvételi szándékot Pezenhoffer Ibolyánál kell jelezni a következő elérhetőségeken:
E-mail: pezenhoffer.ibolya@okm.gov.hu
Tel: 795-4578

További információk az OKM honlapján.

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink