Ökumenikus imahét 2010 - A Krisztus-hívők egységéért

2010. január 13., szerda

"...legyenek eggyé kezedben" - ez a vezérigéje az idén január 17. és 24. között megrendezésre kerülő Ökumenikus Imahétnek. Az alkalmak most is egy célt szolgálnak: a Krisztusban hívők egységének építését hívő közösségeinkben.

altAz Imahét nyolc napjának mindegyikén  Lukács evangéliumának 24. fejezetére figyelünk. Megállunk a kérdéseknél, amelyeket Jézus tesz fel a tanítványoknak, és amelyekkel a tanítványok fordultak Krisztushoz. A kérdések mindegyike lehetővé teszi, hogy a Feltámadottról való tanúságtétel más és más módját hangsúlyozzuk. Minden kérdés arra indít, hogy végiggondoljuk egyházi megosztottságunkat, és azt, hogy konkrétan hogyan tudnánk orvosolni ezt a helyzetet. Mi már tanúk vagyunk, ám még jobb tanúkká kell válnunk. De hogyan?
- Azáltal, hogy dicsérjük Azt, aki az élet és feltámadás ajándékát adja nekünk (1. nap).
- Azáltal, hogy ráérzünk arra, hogyan osszuk meg hitünket másokkal (2. nap).
- Azáltal, hogy felismerjük, hogy Isten munkálkodik az életünkben (3. nap).
- Azáltal, hogy hálát adunk Istentől kapott hitünkért (4. nap).
- Azáltal, hogy megvalljuk Krisztus győzelmét minden szenvedés felett (5. nap).
- Azáltal, hogy keressük, hogyan lehetünk még hűségesebbek Isten igéjéhez (6. nap).
- Azáltal, hogy növekedünk hitben, reményben és szeretetben (7. nap).
- Azáltal, hogy vendégszeretők vagyunk és elfogadjuk a vendégszeretet (8. nap).

Vajon nem lenne tanúságtételünk hűségesebb Krisztus evangéliumához a nyolc terület mindegyikén, ha együtt tudnánk tanúskodni? - olvashatjuk a kérdést az Ökumenikus Imahétre kiadott füzetben, melyben megtalálhatóak a 2010-es Imahéttel kapcsolatos információk, segédanyagok. Az Imaheti füzet letölthető itt.

Az Ökumenikus Imahét országos megnyitója január 17-én este hat órakor kezdődik Budapesten a Deák téri templomban.

Istent keresem

Bír 2,6–3,6

„A nép pedig az Urat szolgálta Józsué egész életében...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →