Örömünnep a Nőszövetségben

2010. szeptember 12., vasárnap

Többszörösen is az örömről szólt a Nőszövetség szeptember 3-i országos közgyűlése, amikor, rendhagyó módon, hölgyek vették birtokba a zsinati üléstermet, hogy az örömről gondolkozzanak, és átadják a közelmúltban alapított Zsindelyné Tüdős Klára-díjat az ez évi kitüntetetteknek.

Többszörösen is az örömről szólt a Nőszövetség szeptember 3-i országos közgyűlése, amikor, rendhagyó módon, hölgyek vették birtokba a zsinati üléstermet, hogy az örömről gondolkozzanak, és átadják a közelmúltban alapított Zsindelyné Tüdős Klára-díjat az ez évi kitüntetetteknek.

Az öröm görög szótöve ugyanaz, mint a kegyelemé – mondta Steinbach József dunántúli püspök a Fil 4,4–5 alapján tartott áhítatában. Utalt a híres festményre, Csontváry Magányos cédrusára, amely témájában szomorú, de megformálása mégis az örömöt hirdeti, mint Pál apostol börtönben írott levele az örömről. Kiemelte: a Pál apostol által leírt öröm független a körülményektől, mert oka nem más, mint a közösség Krisztussal és a felebarátainkkal. Ezért teljesíthető az apostol parancsa: örüljetek az Úrban mindenkor! A püspök a Krisztusban lévő, állandó, valódi, együttes örömről szólva figyelmeztetett: az Úron kívül „nincs öröm, csak eleve kudarcra ítélt, gyarló örömkísérletek sorozata”, és imádságában hálát adott a női lélekben adott szelíd határozottságért, amivel Isten meggazdagít.

Bagdy Emőke pszichológus, pszichoterapeuta előadásában a nő szerepéről beszélt a transzperszonális és a boldogságpszichológia szemszögéből. Mint mondta, a világot kétfajta erő határozza meg: a hatalom és a szeretet. Előbbit inkább férfi, utóbbit inkább női princípiumnak gondolják. „Most radikálisan hatalomközpontú világban élünk” – emelte ki az előadó, és figyelmeztetett: a szeretet fékező ereje nélkül a kíváncsi hatalom- és tudásvágy romlásba döntheti a világot. „Csak együtt érvényesek ezek az erők – a szeretet hatalom nélkül mézmocsár” – mondta Bagdy Emőke, és felhívta hallgatói figyelmét: ha szeretettel fordulnak a másik ember felé, akkor saját egészségükért tesznek.

Földesiné Kántor Mária nőszövetségi elnökhelyettes A Nőszövetség és a gyülekezet címmel tartott előadást, felsorolva az újraindult Nőszövetség három legfőbb feladatát: a lélekápolást a nőszövetségi bibliaórákon, az ezzel együtt járó szeretetszolgálatot és a felelősségvállalást a kulturális élet gazdagításáért. Mint mondta: minden munkának az Isten akaratát kell követnie, mert egyedül így lehet kedves az Úr előtt végzett szolgálat.
Pásztor Jánosné, a Nőszövetség elnöke ismertette a Fogarasiné Frits Ildikó javaslatára létrehozott Zsindelyné Tüdős Klára-díj történetét, ami olyan nőszövetségi tagok kitüntetése, akik legalább tíz éve szolgálnak a közösségben. A díjat először, a nyár folyamán Sárbogárdon adták át Szabó Imréné Szabó Évának. Ez alkalommal a Hegedűs Iván-tervezte díjat Horváth Barnáné Perjéssy Márta, Szécsi Andrásné Szécsi Emma, Szénási Sándorné Szabó Judit és Vári Andorné Kertész Ibolya vehette át hűséges szolgálata elismeréséül. A Nőszövetség elnöke elmondta: a Nőszövetség olyan, mint egy zenekar – mindenki más hangszeren játszik, de a karmesterre figyelve ez a sokféleség mégis gyönyörködtető egésszé áll össze. „Kottánk a Biblia, karmesterünk Jézus Krisztus” – tette hozzá Pásztor Jánosné.

A díjak átadása után egy-egy igével kértek áldást a díjazottak életére. Gilicze Andrásné nőszövetségi titkár a nőszövetségi tagok imakéréseiből összeállított hálaadó imát olvasta fel, majd a Református Missziói Központ lelkész-igazgatója, Magyarné Balogh Erzsébet hívta együttműködésre a nőszövetségeket a látássérültek világnapján kezdődő, Érintve láss nevet viselő segítő akcióban.

Istent keresem

Jel 18

„Erős Úr az Isten, aki megítéli őt” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →