Olvassunk együtt!

2010. szeptember 07., kedd

altA Magyarországi Református Egyház is támogatja az Olvassunk együtt! országos kampányt, mely a könyvek örömét viszi el a hátrányos helyzetű gyerekekhez és családokhoz.

altA Magyarországi Református Egyház is támogatja az Olvassunk együtt! országos kampányt, mely a könyvek örömét viszi el a hátrányos helyzetű gyerekekhez és családokhoz.

A szervezők kérik mindazokat, akik szívesen ajándékoznának könyvet a rászoruló fiataloknak, hogy adományukat hozzák el a kijelölt gyűjtőpontokra!

Az első gyűjtőpontot szeptember 10. és 17. között Miskolcon alakítják ki. Minden délelőtt a Tiszáninneni Református Egyházkerület Székházának portáján (Kossuth u.17.) várják a könyveket, 10-én és 17-én pedig délután is, öt óráig.

Az itt összegyűlő könyvek sajóvárkonyi és tarnabodi gyerekeknek fognak örömet okozni!

Budapesten a Felvonulási téren, az ARC-kiállítás szomszédságában szeptember 22-éig várják a könyvadományokat, reggel tíztől este tíz óráig.

 

Országos kampány az olvasás népszerűsítéséért

Az Olvassunk együtt! országos program 2010. április 20-án indult, más sikeres kelet-európai kampányok mintájára. Fő célja, hogy ösztönözze és elősegítse az elszegényedett családok, gyerekek és szülők rendszeres olvasását, és értékes olvasmányokat juttasson el hozzájuk. A szervezők a kampány segítségével élénkíteni kívánják a társadalmi párbeszédet is: „olyan nagy nyilvánosság mellett folyó programot kívánunk bonyolítani – közismert és véleményformáló személyiségek aktív részvételével –, amely ténylegesen hozzájárul az adott közösségek, települések, kerületek olvasási szokásainak megváltoztatásához, s egyúttal felhívja a figyelmet a társadalmi és személyes felelősségvállalás szükségességére is”, írják.

A kampány be kívánja indítani azt a folyamatot, amelynek egymás meglátogatása, a közös olvasás és beszélgetés, a könyvajándékozás a visszatérő eleme. A program helyszínei általában olyan települések, amelyek a kulturális bőséget nem tapasztalhatják meg – a szervezők igyekeznek fölkeresni a mélyszegénységben élő családokat, azokat az iskolákat, ahová a társadalom perifériájára szoruló gyerekek járnak. A programról ezt írják: „A programsorozat központi eleme a közös olvasás: a közismert személyiségek együtt olvasnak a gyerekekkel és szüleikkel akár egy vidéki iskolában, vagy egy fővárosi művelődési házban, és ezekhez az alkalmakhoz, lehetőség szerint, egy-egy kortárs magyar író is csatlakozik. Közösen választhatják ki az elolvasandó könyvrészleteket, hiszen a kapcsolatfelvétel már a találkozás előtt megvalósul, és a program alatt játékokra is sor kerül. Az eseményt kiegészíti egy bábelőadás, amely a mese segítségével hívja fel a gyerekek figyelmét a toleranciára, és az együttélés fontosságára. Egy-egy program végén a vendégek és a szervezők könyvcsomagot adományoznak a helyieknek, amely a biztatáson túl kiindulópontja lehet egy kezdődő gyűjteménynek is.”

A Magyar Református Egyház szeretné a maga eszközeivel segíteni ezt a nagyszerű kezdeményezést, hiszen mind az olvasás népszerűsítése, mind pedig a könyveknek és az irodalom élvezetének eljuttatása a rászoruló, ettől megfosztott gyerekekhez és családokhoz hatalmas társadalmi hiányt pótolhat. Lényeges, hogy az olvasásnépszerűsítő, közösségépítő cél ilyen módon összekapcsolódhat az elszegényedettek és peremre szorultak iránti társadalmi felelősségvállalással.  

Kérjük mindazokat, akik gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal találkoznak munkájuk, szolgálatuk során, hogy hívják fel figyelmüket az olvasás örömére és fontosságára! 

Az Olvassunk együtt! országos kampányát könyvadományokkal is támogathatjuk. Ez kitűnő alkalom arra, hogy a számunkra értékes, meghatározó élményt nyújtó olvasmányokat eljuttassuk az ország fiataljaihoz. A polcainkon talán már hosszú évek óta olvasatlanul álló gyermek- és  ifjúsági irodalom így új gazdára lelhet!

A kampány őszi állomásainak helyszínei és időpontjai a következőek:
Budapest - szeptember 5. (A könyvgyűjtés az ARC-kiállítás keretében szeptember 2-től 22-ig zajlik)
Sajóvárkony - szeptember 14.
Tarnabod - szeptember 23.
Nyíregyháza - október 5.
Ormosbánya - október 14.

A Magyar Református Egyház e kampánynapokat könyvadományokkal támogatja. Kérjük a környék közösségeit, gyülekezeteit, hogy a kijelölt könyvgyűjtő pontokra vigyék el azokat a köteteket, melyeket az országban élő rászoruló gyerekeknek, fiataloknak szánnak.
A kampányról bővebben az Olvassunk együtt! blogról lehet tájékozódni.

Istent keresem

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →